Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Ve středu a v sobotu je otevřena obecní skládka

Obecní skládka je otevřena vždy 

ve středu od 16:00 do 18:00 hodin
a
v sobotu od 10:00 do 12:00 hodin.

Žádáme občany, kteří odevzdávají na skládku nefunkční elektrospotřebiče, aby je odevzdávali kompletní, nesmí být znečištěné a vevnitř nesmí být žádný jiný odpad. Při posledním svozu nás na tuto skutečnost upozornila firma, která nám tyto elektrospotřebiče odebírá. Demontované elektrospotřebiče nebo spotřebiče bez přívodních kabelů nemohou být převzaty ke zpětnému odběru.


Bioodpad (tráva, zbytky rostlinného původu, listí a větve) mohou občané ukládat na následující vyhrazená místa:
  • kompostárna v areálu zemědělského družstva (otevřena od pondělí do soboty od 8:00 do 17:00 hodin, přístup je zadní brankou od Zahrad a vjezdem ze Zahradnictví)
  • plocha u obecní skládky
  • plocha na Hranečníku za prvním topolem