Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pozvánka na MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ PRO SENIORY

Kulturní a sociální výbor Zastupitelstva obce Žatčany

srdečně zve všechny žatčanské seniory na

M I K U L Á Š S K É    P O S E Z E N Í    P R O    S E N I O R Y

v neděli 4. prosince 2022 od 14:30 do 18:30 hodin v žatčanské orlovně.

Přijďte se pobavit, k tanci a poslechu Vám zahraje pan Jiří Helán s doprovodem.

Všichni jste co nejsrdečněji zváni, občerstvení zajištěno.

Prosíme zájemce, aby se nahlásili v obchodě „U Březinů“ nejpozději do 25. 11. 2022.