Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Dotace

Dotace s podporou JMK

Rok 2016

Zlepšení materiálně - technického vybavení jednotky SDH    

Obec doplnila věcné vybavení - ruční radiostanici - 2 kusy, LED svítilnu, hadici s hasičskými potřebami.

Z celkových výdajů 61 758 Kč byla poskytnuta dotace z rozpočtu JMK  ve výši 40 000 Kč.

Smlouva č. 036608/16/OKH      

Zateplení ZŠ Žatčany

Obec provedla zateplení mezistropních prostor budovy, severní štítové zdi. V rámci akce byly provedeny některé vícepráce vyplývající z oprav staré budovy.

Z celkových výdajů 688 777 Kč byla poskytnuta dotace z rozpočtu JMK ve výši 200 000 Kč.

Smlouva 037664/16/OŽP


Rok 2017

Pořízení věcných prostředků požární ochrany

Obec pořídila za finanční podpory JMK věcné prostředky pro zlepšení vybavenosti zásahové jednotky SDH.

Dvě přilby s držákem svítilny a svítilnami, dva kusy zásahového obleku komplet, jeden kus zásahových kalhot, jeden kus zásahového kabátu.

Z celkových výdajů 68 773 Kč byla poskytnuta dotace z rozpočtu JMK ve výši 40 000 Kč.

Smlouva  045789/17/OKH

Snížení energetické náročnosti ZŠ Žatčany

V základní škole byl zbudován centrální ohřev vody, výměna ústředního topení, sjednocení zdroje vytápění.

Z celkových nákladů 660 337 Kč byla poskytnuta dotace z rozpočtu JMK ve výši 200 000 Kč.

Smlouva  045011/17/ORR


Rok 2018

Zásahový požární automobil Tatra 815 CAS

Obec pořídila za finanční podpory JMK pro zásahovou jednotku SDH modernější zásahový požární automobil Tatra 815 CAS z roku 1990.

Z celkových výdajů 1 200 800 Kč činila dotace z rozpočtu JMK  650 000 Kč.

Smlouva č. JMK 052559/018/OKH

Doplnění pomocné techniky pro údržbu zeleně v obci

Obec pořídila za finanční podpory JMK na údržbu zeleně VARI systém.

Z celkových výdajů 112 587 Kč činila dotace z rozpočtu JMK 50 000 Kč.

Smlouva č. 051482/18/ORR


Rok 2019

Doplnění a obnova vybavení jednotky SDH

Obec doplnila za finanční podpory JMK věcné vybavení jednotky SDH: ochranné rukavice, rozdělovač, ruční radiostanici, ruční svítilny, ruční vyprošťovací nástroj, zádové stříkačky, zásahové kukly. Periodicky vyměnila pěnidlo.

Z celkových výdajů 70 758 Kč činila dotace JMK 40 000 Kč.

Smlouva č. JMK058801/19/OKH

Podpora památek místního významu

Obec nechala za finanční podpory JMK opravit dva kříže:

Kunderův kříž, na parcele č. 85 - litinový kříž osazený do pískovcového podstavce

Eliášův kříž, na parcele č. 3714 - kovový kříž osazený do pískovcového podstavce

Z celkových výdajů 116 765 Kč činila dotace JMK 38 000 Kč.

Smlouva č. JMK 059890/19/OK


Rok 2020

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2020

Obec nechala za finanční podpory JMK opravit Weisův kříž na parcele 3795 a Wranův kříž na parcele 296/4.

Z celkových výdajů 113 000,- Kč poskytl Jihomoravský kraj z dotačního titulu dotaci ve výši 28 000,- Kč.

Smlouva č. JMK 067229/20/OK

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020

V roce 2020 byla provedena výměna podlahy ZŠ Žatčany za finanční podpory dotačního titulu Jihomoravského kraje .

Cena akce ve výši 809 809,- Kč byla podpořena dotací JMK ve výši 192 000,- Kč.

Smlouva č. JMK 065822/20/ORR


Rok 2022

Individuální dotace JMK

Obec Žatčany pořídila v roce 2022 dopravní automobil Fiat DUCAT pro JSDH Žatčany v celkové výši 1.228.807 Kč.

Obec získala z INDIVIDUÁLNÍ DOTACE JMK 2022 na „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Žatčany“.

Dotační smlouva JMK 077566/22/OKH na částku 300 000 Kč.


Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2022

Obec Žatčany nechala za finanční podpory JMK opravit Floriánův kříž na parcele 3689 v k.ú. Žatčany.

Z celkových výdajů 186 875,- Kč poskytl Jihomoravský kraj z dotačního titulu Podpora památek místního významu dotaci ve výši 39 000,- Kč.

Smlouva č. JMK 078414/22/ OK


Rok 2023

Nástavba a stavební úpravy ZŠ Žatčany 

květen až prosinec 2023

Realizace stavby: VS-build s.r.o., ŽELEŠICE

Stavební náklady: 29 517 854,29 Kč

Vedlejší náklady: 3 404 113,- Kč

Sponzorský dar – sanitární vybavení BEMETA DESIGN, s.r.o., ŽATČANY

Dotace JMK - Dotace mimo dotační program 2023: 1 500 000,- Kč

Smlouva č. JMK 087054/23/OKH


Dotace s podporou MV HZS

Rok 2022

Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství HZS

Rozhodnutím č. 014D262002153 získala obec Žatčany dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH ve vši 450 000 Kč. Celková pořizovací cena vozidla byla 1 228 807 Kč.

 


Dotace s podporou MMR

Rok 2018

Projekt „Oprava MK č. 8c v obci Žatčany, místní část Ovčírna„ byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 000 000 Kč. Celková cena stavebních prací činila 3 784 184,59 Kč.


Rok 2019

Obec Žatčany získala z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na projekt: „Žatčany, ul. V koutě – rekonstrukce komunikace“ dotaci ve výši 4 966 252 Kč. Celková cena stavebních prací činila 9 914 719,32 Kč.