Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Dotace

Dotace s podporou JMK

Rok 2016

Zlepšení materiálně - technického vybavení jednotky SDH    

Obec doplnila věcné vybavení - ruční radiostanici - 2 kusy, LED svítilnu, hadici s hasičskými potřebami.

Z celkových výdajů 61 758 Kč byla poskytnuta dotace z rozpočtu JMK  ve výši 40 000 Kč.

Smlouva č. 036608/16/OKH      

Zateplení ZŠ Žatčany

Obec provedla zateplení mezistropních prostor budovy, severní štítové zdi. V rámci akce byly provedeny některé vícepráce vyplývající z oprav staré budovy.

Z celkových výdajů 688 777 Kč byla poskytnuta dotace z rozpočtu JMK ve výši 200 000 Kč.

Smlouva 037664/16/OŽP


Rok 2017

Pořízení věcných prostředků požární ochrany

Obec pořídila za finanční podpory JMK věcné prostředky pro zlepšení vybavenosti zásahové jednotky SDH.

Dvě přilby s držákem svítilny a svítilnami, dva kusy zásahového obleku komplet, jeden kus zásahových kalhot, jeden kus zásahového kabátu.

Z celkových výdajů 68 773 Kč byla poskytnuta dotace z rozpočtu JMK ve výši 40 000 Kč.

Smlouva  045789/17/OKH

Snížení energetické náročnosti ZŠ Žatčany

V základní škole byl zbudován centrální ohřev vody, výměna ústředního topení, sjednocení zdroje vytápění.

Z celkových nákladů 660 337 Kč byla poskytnuta dotace z rozpočtu JMK ve výši 200 000 Kč.

Smlouva  045011/17/ORR


Rok 2018

Zásahový požární automobil Tatra 815 CAS

Obec pořídila za finanční podpory JMK pro zásahovou jednotku SDH modernější zásahový požární automobil Tatra 815 CAS z roku 1990.

Z celkových výdajů 1 200 800 Kč činila dotace z rozpočtu JMK  650 000 Kč.

Smlouva č. JMK 052559/018/OKH

Doplnění pomocné techniky pro údržbu zeleně v obci

Obec pořídila za finanční podpory JMK na údržbu zeleně VARI systém.

Z celkových výdajů 112 587 Kč činila dotace z rozpočtu JMK 50 000 Kč.

Smlouva č. 051482/18/ORR


Rok 2019

Doplnění a obnova vybavení jednotky SDH

Obec doplnila za finanční podpory JMK věcné vybavení jednotky SDH: ochranné rukavice, rozdělovač, ruční radiostanici, ruční svítilny, ruční vyprošťovací nástroj, zádové stříkačky, zásahové kukly. Periodicky vyměnila pěnidlo.

Z celkových výdajů 70 758 Kč činila dotace JMK 40 000 Kč.

Smlouva č. JMK058801/19/OKH

Podpora památek místního významu

Obec nechala za finanční podpory JMK opravit dva kříže:

Kunderův kříž, na parcele č. 85 - litinový kříž osazený do pískovcového podstavce

Eliášův kříž, na parcele č. 3714 - kovový kříž osazený do pískovcového podstavce

Z celkových výdajů 116 765 Kč činila dotace JMK 38 000 Kč.

Smlouva č. JMK 059890/19/OK


Rok 2020

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2020

Obec nechala za finanční podpory JMK opravit Weisův kříž na parcele 3795 a Wranův kříž na parcele 296/4.

Z celkových výdajů 113 000,- Kč poskytl Jihomoravský kraj z dotačního titulu dotaci ve výši 28 000,- Kč.

Smlouva č. JMK 067229/20/OK

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020

V roce 2020 byla provedena výměna podlahy ZŠ Žatčany za finanční podpory dotačního titulu Jihomoravského kraje .

Cena akce ve výši 809 809,- Kč byla podpořena dotací JMK ve výši 192 000,- Kč.

Smlouva č. JMK 065822/20/ORR


Dotace s podporou MMR

Rok 2018

Projekt „Oprava MK č. 8c v obci Žatčany, místní část Ovčírna„ byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 000 000 Kč. Celková cena stavebních prací činila 3 784 184,59 Kč.