Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Obecní znak a prapor

Z dřívější historie obce jsou známy jen obecní pečetě samostatných Žatčan a Třebomyslic, kterými se opatřovaly namísto razítka úřední dokumenty obce. Mít vlastní obecní znak a prapor se v širším měřítku začal rozšiřovat v menších obcích až po obnovení obecního zřízení v roce 1990. Znaky reprezentují obec při různých slavnostních událostech.

Po rozhodnutí zastupitelstva byl v roce 1997 požádán o výtvarné zpracování našich obecních symbolů heraldik Miroslav Pavlů z Kelče. Autor návrhů plně respektoval obsah staré obecní pečeti Žatčan z roku 1749 uložené v Moravském zemském archivu v Brně. Po konzultaci s členem podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny, ředitelem Moravského zemského archivu PhDr. Ivanem Štarhou, byl původní návrh upraven změnou zbarvení ryb. Na doporučení podvýboru pro heraldiku rozhodl předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloš Zeman dne 18. června 1998 udělit obci znak a prapor v zobrazení zde uvedeném. Jakákoliv změna ztvárnění podléhá schválení zastupitelstvem obce. Symboly byly slavnostně požehnány 21. října 2001 při oslavě 870. výročí první písemné zmínky o obci.

 Napsal v r. 2011 Josef Sedláček, kronikář obce

PhDr. Štarha popsal v článku uveřejněném v MF Dnes ze 27. března 1999 oba symboly obce podrobněji: