Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zahrady

Úvodní stránka > O obci > Místní názvy > Zahrady >

ZAHRADY

Název

se odvozuje od polních tratí Velké Zahrady a Malé Zahrady na západní straně ulice.

Poloha

Klidná ulice po obou stranách místní komunikace začíná za samoobsluhou domkem č. 136 (dříve Vlasty Urbánkové), potom se rozvětvuje vpravo na Malé zahrady, vlevo na Velké zahrady, dva domky jsou zastrčeny v přilehlých uličkách. V přímém směru vyúsťuje na státní silnici u domu Jiřího Fialy, odbočením vlevo před koncem ulice se dostaneme kolem domu Radomíra Lejsky znovu na tutéž silnici.

Stará zástavba

vznikla po východní (levé) straně ulice po založení Třebomyslic v roce 1785. Ze záznamů kronikáře Josefa Zezuly se dovídáme, že v roce 1826 žilo v ulici 15 rodin. Dalších 6 domů bylo postaveno do roku 1921.

Nová výstavba

na západní (pravé) straně ulice začala až v roce 1937, když si zde postavili

vedle sebe domy Vilém Teplý č. 230 (nyní Antonín Mrkvica) a č. 231 Josef Bínek č. 231 (nyní Anna Jedonková).

Velký rozmach výstavby

nastal až po roce 1945. Do roku 2005 se zde postavilo v jedné řadě 15 nových domů a další dům číslo 285 Františky Veselé na levé straně zástavby po přestavbě původní stodoly u domu č. 13 Vladislava Veselého.

Současný stav

V lokalitě je 35 domů, z toho 29 obydlených s 99 občany, 2 domy jsou po demolicích stavěny znovu, 1 obydlen přechodně, 1 trvale neobydlen. Rozestavěna je dřevostavba manželů Ďáskových.

V ulici nejsou žádné veřejné budovy ani samostatné domy pro podnikání.

Výhled

Ulice má všechny předpoklady pro další rozvoj. V územním plánu je počítáno s prodloužením ulice a stavbou nových domů na Malých Zahradách až k Litavě. Lokalita je pro bydlení atraktivní, bez rušivé silniční dopravy.

Živnostníci po roce 1945

sedlář František Sedláček č. 147

stolař Ladislav Holeček č. 138

krejčí Alois Tůma č. 151.

Starosta, předseda MNV

Starostou Třebomyslic byl v letech 1933 - 1945 rolník Šimon Hedrich z č.p. 146,

předsedou MNV Žatčany byl v letech 1958 - 1972 technik Miroslav Švehla z č.p. 262.

V roce 2009 napsal Josef Sedláček, kronikář obce