Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Třebomyslická

Úvodní stránka > O obci > Místní názvy > Třebomyslická >

TŘEBOMYSLICKÁ

Ves Třebomyslice vznikla po rozdělení a rozprodání pozemků vrchnostenského dvora. Založil ji v roce 1785 olomoucký krajský hejtman svobodný pán Dubský, který pocházel z jihočeské vesnice Třebomyslice. Pět let po založení měly Třebomyslice již 40 domů, z toho 31 na nynější ulici Třebomyslické kolem hlavní silnice, 9 domků bylo na Zahradách. Později vznikaly v Třebomyslicích ulice Nesvačilská, pravá část Kousků a Ovčíren.

Název

ulice vychází z historického pojmenování obce před sloučením se Žatčanami.

Poloha

Do Třebomyslické ulice počítáme domy po levé straně od středu obce od č. 101 (Miroslav Richter) po dům č. 201 Vlastimila Krupici, po pravé straně od domu č. 237 Petra Janečka k bývalému Rychlíkovu mlýnu č. 165. Ulice vede po obou stranách státní silnice Slavkov - Židlochovice. Domy stojí čelně a blízko této frekventované komunikace.

Stará zástavba

V roce 1826 bylo v ulici 26 domů. Po levé straně postupovaly (podle původního číslování) od čísla 1 (Miroslav Richter) k číslu 12 (Stanislava Hegerová), pak se po druhé straně vracely od č.48 (Michal Černý) ke středu obce.

Z dochovaných jmen některých původních usedlíků je zřejmé, že Třebomyslice kolonizovaly německé rodiny, podle historických pramenů z okolí České Třebové, Litomyšle a Králík, které se časem počeštily (Kraupner, Citrport, Šponer, Vinkler, Weis, Heger, Štouder, Unrajch, Lauterbach). V roce 1890 bylo v ulici napočítáno 34 domů.

Po 1. světové válce

se stavělo po pravé straně ulice až ke mlýnu, později se ulice doplňovala domy po levé straně až k poslednímu domu č. 201 patřícímu Vlastimilu Krupicovi. Tím byla ulice prakticky celá zastavěna. Jediný nový dům (vilku) si postavili v proluce mezi domy č. 179 (Jaroslav Haman) a č. 200 (Božena Trdá) manželé Zapomělovi až v roce 1986. Rodina Rychlíkova si zrekonstruovala bývalý mlýn na obytné stavení č. 265.

Současnost

Koncem roku 2008 čítá ulice 58, z toho 47 obydlených se 153 občany, neobydlených je 10, v č. 111 má sídlo podnikatel Miloš Osička. V ulici nejsou další volná stavební místa.

Živnosti v roce 1945

truhlář Karel Michl č. 123

holič Tomáš Kalvoda č. 118

obchody Ludvík Teplý č .115, Anna Zezulová č. 233

elektrikář Karel Hruška č. 111

hostinec Antonín Halm č. 153

kolář Josef Sedláček č. 183

mlynář Antonín Rychlík č. 165

pískovna Klement Sýkora č. 167, Ladislav Fiala č. 102

pekař Petr Brabenec č. 124

V socialistickém režimu tyto živnosti zanikly.

Veřejné budovy

v ulici nejsou. V samostatných Třebomyslicích sídlil na č. 111 obecní úřad a obecní knihovna (nyní podnikatel Osička). V hospodářské části budovy se chovali obecní býci a kozli. Po sloučení obcí sloužila přechodně jako byt, v roce 1966 byla zrekonstruována na mateřskou školu, která zde působila až do postavení nové školy v roce 1982.

Hřbitov Církve českobratrské evangelické

stojící na konci ulice, byl založen v roce 1856, je na něm 21 hrobových míst, hroby zde má 15 rodin, na náhrobcích je zapsáno 60 jmen. Původně byl rozložen po celé ploše pozemku, v roce 1940 byl rozšířen, hroby přesunuty k ohradní zdi, uprostřed vede cesta, na jižní straně je márnice. Hřbitov je dobře udržován.

Starostové a předsedové obce z ulice

1859 - Mates Heger č. 112 (nová čísla po přečíslování)

1879 - Karel Binek č. 109

1892 - 1894 Josef Lorenc č. 103

1897 - 1890 Benedikt Habiger č. 101

1900 - 1903 Arnošt Král č. 125

1903 - 1909 Bruno Lauterbach č. 104

1919 - 1923 Rafael Florián č. 114

1923 - 1933 Josef Fiala č. 102

předsedové MNV Třebomyslic

1945 - 1946 Antonín Rychlík č. 165

1946 - 1948 Oldřich Zapoměl č. 106

předsedové MNV sloučené obce Žatčany

1950 - 1951 Josef Švehla č. 219

1957 - 1958 Ing. Milan Ryba č. 171

1972 - 1976 Marie Černá č. 168

starosta

1998 - 2006 Ing. Oldřich Zapoměl č. 302

V roce 2008 napsal Josef Sedláček, kronikář obce