Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Ovčírny

Úvodní stránka > O obci > Místní názvy > Ovčírny >

OVČÍRNY

Název

V r. 1573 byly Žatčany majetkem Hanuše Haukvice z Biskupic a ten tehdy nechal zpracovat soupis majetku źatčanského panství. Podstatnou část výnosu vrchnostenského hospodářství tvořil ovčín, v němž se chovalo 1.600 ovcí. Podle stájí pro ovce - ovčíny či ovčírny - kde ovčíny stávaly, byla v těch místech nazvána pole vedoucí od cesty směrem na jih, k nynějšímu rybníku. Název polní tratě Ovčírny se přenesl do názvu ulice.

Poloha

Ulice odbočuje od státní silnice místní komunikací mezi Rybovým stavením č. 105 a nově postaveným Zapomělovým domem č. 106 a vyúsťuje u sokolovny. Po levé straně ke Kalvodově uličce byla lemována stodolami bývalých velkých sedláků (dnes je jich asi polovina zbourána), ve vrchní části menšími stodůlkami dřívějších drobných zemědělců. Po levé straně stojí jediný dům č. 97 (Zapomělovi). Pravá strana začíná vilkou rodiny Habigerovy č.279, končí domem č. 240 manželů Gregorových a nad ním vilkou č.278 rodiny Michlovy.

V ulici se začalo stavět až po 1. světové válce

Skupina 7 malých domků po pravé straně naproti Kalvodovy uličky vznikala v letech 1924 - 1939. Majitelé domů byli většinou nemajetní dělníci, domky nejsou veliké, v té době měly obyčejně jen kuchyni a 1 pokoj, některé měly vjezd do malého dvorku pro drobné hospodářství. V kat. území bývalých Třebomyslic byly v meziválečném období postaveny 3 domy.

Nové výstavba

moderních vilek začala po 2. světové válce. Vzniklo 7 domů a před dokončením je novostavba Michala Habigera. V ulici je ještě řada volných parcel k další výstavbě.

Veřejné budovy

Mateřská škola s kapacitou pro 35 dětí se školní jídelnou pro 50 strávníků. byla na Ovčírnách postavena v roce 1982. Nutnost nové školky vyvstala z toho, že adaptovaná MŠ na starém OÚ v Třebomyslicích pro větší počet dětí nestačila, ani neodpovídala školským požadavkům. Stavba nové MŠ trvala 2 roky, byla prováděna svépomoci (akce Z), bylo na ní odpracováno 28.900 brigádnických hodin.

Nový obecní úřad s hasičskou zbrojnicí stavěla firma IMOS Brno od října 1995 do června 1996 na volném pozemku vedle MŠ. Pro stavbu nové budovy bylo rozhodující, že stará hasičská zbrojnice na Návsi byla velice malá a když si hasiči v roce 1995 pořídili cisternovou automobilovou stříkačku T 148 CAS, neměla být kde garážovaná. Také starý obecní úřad na Návsi č. 93 byl ve špatném stavu, jeho rekonstrukcí by se nevyřešil problém hasičské zbrojnice. Sdružená budova má v přízemí 2 stání pro hasičská auta, klubovnu a sociální zařízení. Pro OÚ jsou v podkroví 2 kanceláře, zasedací místnost, kuchyňka a sociální zařízení.

Současný stav

V roce 2009 je v ulici 19 domů, z toho 14 obydlených domů s 40 občany, 2 veřejné budovy, 1 domek je využíván jako rekreační chalupa, 2 jsou neobydleny.

Živnostníci v roce 1945

švec Albert Kalvoda č. 204

Blátivá cesta

Projíždět po vozovce na Ovčírnách v době dešťů nebylo až do roku 1982 jednoduché. Cesta nebyla zpevněna, kanalizace neexistovala. Voda stékala z mírného návrší směrem od sokolovny do rovinné části, tam se zadržovala, vytvářela vodní plochy a bahno. Kanalizace a zpevněná asfaltová vozovka byla řešena teprve při stavbě MŠ.

Habigerova skala

Tak se říkalo malé pískovně v poli za dnešním domem Václava Habigera ml., kde se příležitostně těžil štěrk. Materiál se kopal a nakládal na koňské povozy ručně. Děti z okolí si v lomu často hrávaly, v zimě se po cestě vedoucí svahem do vytěženého místa sáňkovalo. Při přechodu fronty za 2. světové války byli v lomu zakopáváni mrtví koně vojsk.

Transformátor

Při elektrifikaci obce v roce 1928 byl postaven za Zapomělovou stodolou zděný transformátor, jediný v obci. Při rekonstrukci elektrické sítě v roce 1969 byl zbořen a nahrazen třemi otevřenými transformátory (u mlýna, Zahrady, Ovčírny poblíž sokolovny).

Poslední bubeník obce

V domku s nynějším číslem 248 (Hemalovi) bydlel poslední žatčanský obecní sluha a bubeník Ferdinand Krása, společenský, veselý človíček menší postavy. Na tanečních zábavách nechyběl u žádné legrace. Pamětníci vzpomínají, jak chodíval po Žatčanech a bubnováním na malý bubínek vyhlašoval obecní zprávy: ,,Na vědomost se vám dává, ...“. Když byl nemocný nebo jinak neschopný služby, zastupovala ho v bubnování jeho rázná manželka Matylda.

V roce 2009 napsal Josef Sedláček, kronikář obce