Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Šanhaj

Úvodní stránka > O obci > Místní názvy > Šanhaj >

ŠANHAJ

Název

Nepodařilo se dosud zjistit, jak název ulice vznikl. Možná někdo ze žertu přirovnal stavby malých domečků k předměstí čínského velkoměsta Šanghaj a název se ujal.

Poloha

Katastr bývalé samostatné obce Žatčany neumožňoval rozšiřování výstavby v návaznosti na již existující domy, protože byl uzavřen katastrem bývalých Třebomyslic. Zatímco Třebomyslice měly dostatek stavebních míst a rychle se rozrůstaly, v Žatčanech se nemělo kde stavět. Žatčany stagnaci obce řešily tím, že rozprodaly v odloučené části vlastní pozemky v trati Kněžovky za symbolickou cenu 1 Kč za metr na bytovou výstavbu. Tak vznikla postupně od roku 1935 asi 200 metrů od hlavní silnice v jedné řadě skupina 5 malých domků.

Zástavba

První začal na Šanhaji stavět Barnabáš Poláček v roce 1935, téměř současně s ním a vedle něho František Lauterbach „Rus“, o rok později, v roce 1936 Josef Formánek a Josef Vágner. Poslední dům, nejblíže k silnici, postavil v roce 1938 Jan Lozart. Domy byly jednoduché, dveřmi se vcházelo do síně, vpředu byla světnice, za ním kuchyňka, vzadu drobné hospodářské stavby. K domům vedla nezpevněná polní cesta, za deště blátivá.

Domy (uveden původní vlastník / nynější vlastník):

č.p. 241 z r.1935 - Poláček Barnabáš / Andrlík Václav

č.p. 242 z r.1935 - Lauterbach František / Koudelka Jan

č.p. 243 z r.1936 - Formánek Josef / Hladký Václav

č.p. 244 z r.1936 - Vágner Josef / Šafránková Božena r.Vágnerová

č.p. 246 z r. 1938 - Lozart Jan / Klíč Josef a Čermáková Petra

Všechny domky byly postupně přestavovány, rozšiřovány a modernizovány, vozovka byla zpevněna a vyasfaltována, domy plynofikovány, zaveden telefon, kabelová televize a obecní vodovod. V parčíku před domy byla vyhloubena veřejná obecní studna. Domky jsou nyní udržovány, předzahrádky pěkně upraveny. Ulice je tichá, neprůjezdná, bez dopravního ruchu.

Současnost

V lokalitě je 5 domů, z toho 4 trvale obydlené s 13 občany, Hladkého domek slouží jako rekreační chalupa. V lokalitě zahájil v roce 2005 novostavbu Pavel Kyzlink z Brna, v roce 2006 se začaly stavět 2 další domy místních občanů:

č.p. 292 - Růžičkovi

č.p. 293 – Lízalovi

Na dalších pozemcích jsou vhodná stavební místa.

Osobnost

V domě č. 243 bydlel P. Antonín Hladký, salesián. Narodil se 2.11.1926 ve Znojmě, za války se jeho rodina přestěhovala do Žatčan. Na kněžství se připravoval v letech 1946 - 1963. Mezitím byl 3 roky na vojně u PTP, v roce 1957 odsouzen na 9 měsíců do vězení za ,,spolčování proti republice“. V roce 1963 přijal tajné kněžské svěcení. Primici v obci měl až v období určitého politického uvolnění v letech 1968 - 1969. Celý život působil v severních Čechách, zemřel 1.11.2005 ve věku 79 let. Pochován je mezi spolubratry na Ústředním hřbitově v Brně.

Požár v roce 1944

Koncem roku 1944 vyhořely domy Formánkův a Vágnerův, když paní Formánková neopatrně manipulovala petrolejovou lampou na půdě s uskladněným senem, a požár se rozšířil i na sousední dům.

Válečné škody

Při přechodu fronty za 2. světové války byla v polích kolem Šanhaje soustředěna německá vojska, která se stala terčem bombardování sovětského letectva. Těžké bomby zcela zničily Poláčkův a Lauterbachův domek, s nimi sousedící domek Formánkův byl značně poškozen. Po válce byly domky provizorně obnoveny. Formánkův dům později původní majitel prodal Josefu Hladkému, ten poškozený domek zboural a postavil si tam domek nový.

V roce 2007 napsal Josef Sedláček, kronikář obce