Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Újezdská

Úvodní stránka > O obci > Místní názvy > Újezdská >

ÚJEZDSKÁ

Název

Ve Vlastivědě moravské z roku 1910 sepsané Augustinem Kratochvilem se dočítáme, že tato ulice byla pojmenována NOVÁ nebo také ÚJEZDSKÁ. Název Nová vychází ze skutečnosti, že z letech 1897 - 1901 byly po levé straně ulice postaveny nové domy číslo 71 - 77, předtím tam bylo pole. Také se jí lidově říkalo KOZÍ, pravděpodobně proto, že se v tamních chaloupkách hojně chovala tato domácí zvířata. Názvy Nová nebo Kozí se už neužívají, teď jí říkáme Újezdská (K Újezdu).

Poloha

Ulice začíná v oblouku křižovatky státní silnice do Újezda, po levé straně končí nově přestavěným domem z bývalé zámečnické dílny Richarda Osičky, po pravé straně končí domem číslo 59 (Miroslav Tichý), potom následuje park na Dolech. Ulice je plně zastavěna.

Historie zástavby

nové domy:

  • do roku 1771 nestál v ulici žádný dům
  • 1790: 3 domy (po pravé straně č.p. 32, 33, 34)
  • 1890: 3 domy (po pravé straně č.p. 47, 57, 59), celkem 6 domů
  • 1921: 1 dům (po pravé straně č.p. 69) celkem 7 domů
  • 1921: 10 domů (nová výstavba po levé straně č.p.70,71,72,73,74,75,76,77,84,85), celkem 17 domů
  • 1950: 17 žádná výstavba / celkem 17 domů
  • 2006: 6 domů (č.p.281,292,296,297,299,301), 2 domy č.73 a 77 zbořeny / celkem 21 domů

Do roku 1921 byla ukončena výstavba všech domů po pravé straně ulice, začátkem 20. století vzniklo na levé straně 10 nových domů. Nová výstavba na bývalém hřišti na kopanou začala v roce 1976, bylo postaveno 6 jednoposchoďových vilek. Ulice je nyní plně zastavěna.

Současnost

V roce 2006 je v ulici 21 domů, z nich je 14 trvale obydlených s 49 obyvateli, 7 domů je neobydlených, 2 domy byly zbořeny (č. 73 a 77).

Při náletu v roce 1945 vyhořely 2 domy

Při přechodu fronty týden před osvobozením obce, 15. dubna 1945, zaútočilo sovětské letectvo na pozice německých vojsk soustředěných přímo v naší obci. Při náletu vyhořel domek Václava Lauterbacha č. 74 a stařečka Oharka č. 75.

Podnikání

V minulosti byl na č. 84 obchod se smíšeným zbožím Boženy Sedláčkové a na č. 76 krejčovství hluchoněmého Josefa Vágnera.

Doly

Jak už bylo zmíněno, za posledním domkem po pravé straně silnice k Újezdu se stékaly dešťové vody z horní části obce do dvou rybníčků. Většímu, podél státní silnice, se říkalo Velké Doly, menšímu jižně za ním, odděleného hrází, Malé Doly. Oba byly propojeny betonovým potrubím. Z Velkých Dolů odtékala při zvýšené hladině voda kanálem pod silnicí do bývalé mlýnské strouhy. Na hrázi kolem silnice bylo stromořadí, na protější stráni hustý porost akátů a keřů. Za strání vedla polní cesta a za ní se začala stavět pravá strana nově vznikající ulice Kousky.

Ve Velkých Dolech se v letních měsících dalo ještě do roku 1945 koupat, ale dno bylo bahnité, voda sahala po pás. Také byly využívány zemědělci, např. k namáčení slaměných povřísel o žních, umývání koní či k zatahování rozeschlých lejt na močůvku. V zimě se na Dolech bruslívalo a hrával se hokej, Malé Doly patřily dětem. Až dosáhl led určité síly, ledovalo se, tzn. že přišli najatí dělníci místního řezníka Bohumila Kalvody a sekyrami vysekávali ledové kvádry a odváželi je povozem do jeho prostranné chladírny masa. Led se v chladírně dařilo uchovávat až do jara. Druhý řezník v obci Josef Poláček v Třebomyslicích měl pro tento účel vyhrazen Hranečnický rybník.

Doly byly od hřiště na kopanou odděleny státní silnicí na Újezd. Při utkáních se často stávalo, že míč spadl do Dolů. Než se podařilo míč z vody vylovit, musela být hra přerušena (chudý sportovní klub na druhý míč neměl).

Doly byly v roce 1961 při rekonstrukci silnice na Újezd (nový most, napřímení silnice, asfalt) zavezeny zeminou z rozebraného kopečku před křižovatkou k sokolnickému nádraží. Ještě před tím bylo na Dolech položeno potrubí dešťové kanalizace ulice Kousky. V roce 1975 vysázeli myslivci na Dolech park, v posledních letech je pravidelně udržován.

Obecní mostní váha

Na konci ulice, přibližně tam, kde teď stojí dům Jaroslava Osičky, vybudovaly v roce 1940 společně Žatčany a Třebomyslice podle stavebního plánu zednického mistra Josefa Rujbra z Třebomyslic obecní váhu. Sloužila zemědělcům k vážení dobytka a zemědělských produktů. Váhu obsluhovala paní Otřísalová z hostince přes silnici naproti. Po založení JZD v roce 1950 až do vytvoření nového hospodářského střediska ve Dvoře (1956) používalo váhu družstvo. Potom byla váha zbořena.

Hřiště na kopanou

Fotbalové hřiště na Stání si zřídil Sportovní klub v roce svého založení 1921. Hřiště se rozprostíralo směrem od silnice podél stodol do míst dnešních garáží. Jedna branka byla postavena u silnice na Újezd, tedy ve stavební čáře ulice Újezdské. Přes severní část hřiště vedla veřejná záhumenní cesta a stávalo se, že se muselo utkání i přerušit, aby povoz mohl po cestě projet. O žních se na hřišti mlátilo obilí. Hřiště bylo malé, nevyhovující. V roce 1949 se fotbalistům splnilo přání mít hřiště odpovídající jejich představám. Byla jim přidělena parcela pod kostelem, po úpravách se 10. dubna 1949 na novém hřišti hrálo první utkání. Staré hřiště nebylo řadu roků nijak využíváno, až v roce 1974 prodal MNVpozemek na stavební parcely.

V roce 2007 napsal Josef Sedláček, kronikář obce