Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

18. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2022-2026 > 18. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 18. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 24. ledna 2024 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Dodatek č.3 Stanov Region Židlochovicko
4. Předání a převzetí svěřeného majetku – technické zhodnocení „Nástavba a stavební úpravy ZŠ Žatčany“
5. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2023
6. Žádost o stanovisko k PD „Novostavba RD a zahradního skladu k.ú. Žatčany, p.č.3042/1“
7. Nabídka poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO
8. Školství – nabídka projektové práce – kotelna MŠ
9. Plnění rozpočtu 2023
10. Rozpočtové opatření
11. Různé: 
A) Smlouva o souhlasu k provedení stavebního záměru (Žatčany – průtah obcí)
B) Smlouva se SÚS JMK na rekonstrukci silnice „II/416 Žatčany průtah“
C) Cenová nabídka administrace projektu – Vybudování tůně a vegetační úpravy v lokalitě Za hřištěm
D) Žádost školy o souhlas s odepsáním inventárních položek do hodnoty 499 Kč včetně
E) Návrh na odpis majetku školy k 31. 1. 2024
F) Finanční příspěvek na dětský maškarní ples
G) Zpráva o kontrole inventarizace v ZŠ 

Zápis v pdf souboru ZDE