Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

15. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2022-2026 > 15. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 15. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 8. listopadu 2023 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Program jednání:

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě „ZŠ Žatčany – změna stavby před dokončením“ 
4. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Židlochovice 
5. Kronika obce za rok 2022 
6. Zveřejnění záměru – pronájem budovy č. p. 111 
7. Smlouva o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového obalu s firmou Procter & Gamble  
8. Vyřazení majetku 
9. Smlouva o bezúplatném převodu mezi obcí Žatčany a Regionem Cezava 
10. Vyúčtování investičního a neinvestičního příspěvku na pořízení kompostérů a kontejnerů z rozpočtu v roce 2023 
11. Žádost o navýšení provozního příspěvku – škola 
12. Rozpočtové opatření 
13. Stopa bezpečí – žádost o příspěvek 
14. Bezpečně na silnici – žádost o příspěvek 
15. Různé:
A) Oprava silnice Zahrady 
B) Příspěvek na dopravu – Rozmarýna, Začanští mužáci  
C) Vyhlášky obce 
D) Škola 
E) Zpráva kontrolního výboru 
F) Zpráva kulturního výboru

Zápis v pdf souboru ZDE