Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Rekonstrukce fary

Zpráva k ukončení rekonstrukce fary prováděné v letech 1994 - 2004

S rekonstrukcí farní budovy se začalo v roce 1994. Připomeňme si, v jakém stavu byla budova před opravami. Stropy se bortily, neizolované vlhké zdi praskaly, zkrátka - bylo to na spadnutí. Nejdříve se ohlédněme za pracemi, které bylo nutné na záchranu fary vynaložit, abychom předali zrekonstruovanou budovu do užívání.

S řešením neudržitelného stavu se začalo v roce 1994.  Nejprve musela být postavena nová čelní zeď a štítová zeď od Buchtového, následovala výměna oken a dveře v průčelí, provedla se nová fasáda a elektroinstalace. Zvenku to sice vypadalo, že je fara v pořádku, uvnitř ale nebyla schopná provozu.

S přestavbou interiéru se začalo v roce 1998. Nejdříve se práce zaměřily na společenskou část fary podle projektu vypracovaného naším rodákem Františkem Lauterbachem z Měnína. Nové podlahy, stropy, příčky, dlažba, obklady, ústřední topení, vodoinstalace, sociální zařízení a další práce trvaly plné tři roky. Vyžádaly si náklad 612 tis. Kč. Vystřídalo se na 50 brigádníků, kteří odpracovali zdarma 3 tis. hodin, někteří jednotlivci více jak 100 hodin. Obec přispěla částkou 60 tis., většina nákladů byla pokryta ze sbírek farníků.

Společenská část  byla slavnostně otevřena 27. února roku 2000. Od té doby je využívána farním společenstvím a k jiným dalším účelům.

Ještě v témže roce se začalo s rekonstrukcí obytné části budovy, protože i ta byla v dezolátním stavu, naprosto nevyhovující byla kuchyň a chyběly skladovací prostory.

V roce 2000 byla opravena světnice (izolace, podlaha, linoleum, dveře), v roce 2001 byla zbourána stará kuchyně, provedena hrubá stavba kuchyně nové se spížkou, farním skladem a obecní márnicí ve dvorním křídle, stará rozpadávající se kolna na dvoře byla odstraněna. V následujícím roce 2002 se práce částečně zastavily, byly  provedeny jen vnitřní omítky a elektrické rozvody firmami místních podnikatelů. V zimním období muselo být narychlo dokončeno zateplení stropů, protože hrozilo zamrznutí topení.

Největší kus práce byl odveden v roce 2003. Bylo položeno linoleum v nové kuchyni, dlažby v dalších místnostech, malby, nátěry, nové dveře, omítky fasády, venkovní podhledy. Na dvoře byl vybudován chodník, opěrná zeď mezi dvorkem a zahradou, odvozena suť a provedeny náročné terénní úpravy, postaven nový plot, prodloužen odvod dešťových vod  přes celou zahradu.

V letošním roce se práce zaměřily hlavně na venkovní úpravy. Byly dokončeny opěrné zdi, na východní straně pořízeny lavičky a před nimi vydlážděna shromažďovací plocha, v uličce postavena branka, upraven vchod a schody do sklepa, nátěry fasády, volná plocha dvora a zahrady zrekultivována, vysázena zeleň a zaset trávník. Do kuchyně byl zaveden vodovod, zakoupena kuchyňská linka. Za jednoduchým výčtem se skrývá velký rozsah provedených prací a nemalé finanční náklady. Na bytovou část bylo vynaloženo 230 tis. Kč, zdarma bylo odpracováno na 2 tisíce hodin, na opravách se podílelo 40 farníků, sponzoři přispěli finančními a materiálovými dary, řemeslníci prováděli bezplatné dodávky prací, farníci přispívali na úhradu nákladů v kostelních sbírkách.

Všem nelze jmenovitě poděkovat, každý přispěl podle svých možností. Přesto mi dovolte, abych přece jen uvedl některá jména. Byla to především pětice farníků, na kterých spočívala rozhodující část prací a bez nichž by nebyly práce letos dokončeny. Nepsaný vedoucí Josef Sedláček a jeho velice obětaví spolupracovníci Petr Jaša, František Richter, Jan Lautrbach a Ludvík Podloucký usilovně v uplynulých 4 letech na rekonstrukcí pracovali, mnohdy v namáhavých a nepříznivých povětrnostních podmínkách. Bylo na ně spolehnutí, poradili si i ve složitých situacích. Jim patří poděkování především.

Velký dík patří Zastupitelstvu obce, které významnými finančními příspěvky umožnilo provést stavbu plynule až do závěru. Také Zemědělské družstvo má na dobrém průběhu značný podíl, ať už se jedná o náročné zemní práce, likvidace  velkého množství stavební sutě či výsadbu zeleně. K uvedeným patří také Ing. František Poláček, autor projektu úprav dvora a zahrady a dodavatel dobrého moku pro občerstvení brigádníků.

Rekonstrukce bytové části fary úspěšně skončila a celá budova je uvedena do užívání na odpovídající moderní úrovni. Vzniklo dílo, do něhož bylo na přímých finančních nákladech vloženo téměř 850 tis. Kč, k tomu farníci odpracovali 5 tisíc hodin zdarma. Podtrženo a sečteno, máme miliónovou faru.