Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

7. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2022-2026 > 7. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 15. března 2023 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Školství
4. Plán veřejnoprávních kontrol
5. Licenční smlouva OSA
6. Žádost o dar KasProCats – kastrační program z.s.
7. Žádost o dotaci – Diakonie ČCE – středisko Betlém
8. Žádost o finanční příspěvek Domov pro seniory Sokolnice
9. Žádost o dotaci z rozpočtu obce – Orel jednota Žatčany
10. Žádost o dotaci – Junák
11. Dary organizacím a spolkům – SDH, myslivci, MK Alka, misijní klubko
12. Různé:
A) Dodatky č. 6 a 7 – nájem pozemků ZEMOS
B) Žádost o finanční dar – Divadlo Boleradice
C) Výlet rodin – Březová
D) Žádost o souhlas s užitím obecního pozemku p.č.774/1
E) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330073609/001-MDP
F) Dar narozeným dětem
G) Linka bezpečí
H) Souhlas s nominací SMO
I) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
J) Smlouva na stavební dozor – Nástavba a stavební úpravy ZŠ Žatčany
K) Rozpočtové opatření č. 3

Zápis v pdf souboru ZDE