Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

2. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2022-2026 > 2. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem ze 2. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 23. 11. 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Zpráva rozvojového výboru
4. Zpráva finančního výboru
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2023
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024-2025
7. Příkazní smlouva č.122/2022 na výběrové řízení pro stavbu „ZŠ Žatčany – změna stavby před dokončením“
8. Fialův kříž – vícepráce
9. Žádost o prodej pozemků parc. č. 3042/1, 3042/2
10. Generace Care z. ú. – žádost o příspěvek na sociální péči
11. Monitoring kanalizace
12. Likvidace odpadů – nové ceníky Recovera
13. Prodej movitého majetku – hasičské osobní auto
14. Zpráva kulturního a sportovního výboru
15. Rozpočtové opatření
16. Různé: 
A) Pravomoc starosty k provádění rozpočtových opatření
B) Věcné břemeno ZŠ – smlouvy
C) Vodné, stočné na rok 2023
D) Školská rada
E) Cenová nabídka – parní čistič
F) Facebook obce
G) Návrh na setkání firem v obci

Zápis v pdf souboru ZDE