Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

47. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 47. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem ze 47. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 20. dubna 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Program jednání:

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 
3. Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 
4. Účetní závěrka školy za rok 2021 
5. Účetní závěrka obce za rok 2021 
6. Závěrečný účet obce za rok 2021 
7. Licenční smlouva OSA 
8. Dohoda o postoupení smlouvy na daňové poradenství 
9. Smlouva o dílo Ing. arch. XXXX – změna územního plánu obce 
10. DSO Cezava – navýšení příspěvku 
11. Dary spolkům a organizacím 
12. Dotace – Farnost Žatčany 
13. Rozpočtové opatření č. 3 
14. Rozpočtové opatření č. 4 
15. Pravidla pro prodej nemovitostí obce 
16. Smlouva o převodu komunikace Niva 
17. Různé:

A) Úprava cen poskytovaných služeb – SUEZ CZ a.s. 
B) Příspěvek na zábavné odpoledne ZŠ a MŠ 
C) Smlouva o převodu radiostanice 
D) Finanční dar dětem narozeným v roce 2021

Zápis v pdf souboru ZDE