Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

45. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 45. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem ze 45. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 16. února 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO 
3. Vyjádření ke stavbě – Žatčany p. č. 3856/21 
4. Plán účetních odpisů ZŠ a MŠ 
5. Žádost o dotaci na rok 2022 – Junák 
6. Žádost o dotaci Diakonie ČCE – středisko Betlém 
7. Žádost o finanční příspěvek DPS Sokolnice 
8. Žádost o dotaci na rok 2022 Orel jednota Žatčany 
9. Smlouva o umožnění odběru el. energie 
10. Inventury za rok 2021 
11. Zpráva z Rozvojového výboru 
12. Různé:  
A) Možnost pořízení kompostérů, kontejnerů a popelnic přes Region Cezava 
B) Žádost o závazné stanovisko ke stavbě na parcele 3851/10 
C) Prezentace na portálu Živé obce 
D) Rozpočtové opatření č. 1 
E) Zpráva Kontrolního výboru 
F) Zpětný odběr elektroodpadu 
G) Plán veřejnosprávních kontrol 

Zápis v pdf souboru ZDE