Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

33. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 33. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 33. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 21. dubna 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Zpráva o činnosti školy za 1. čtvrtletí 2021
4. Zdůvodnění návrhu na vyřazení majetku ZŠ
5. Účetní závěrka školy za rok 2020
6. Účetní závěrka obce za rok 2020
7. Závěrečný účet obce za rok 2020
8. Vyjádření ke stavbě „Žatčany, příp. NN, XXXXXXX“
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Žatčany, příp. NN,XXXXXXX“
10. Souhlas s umístěním stavby a připojením na místní komunikaci „ rodinný dům – Kalvoda“
11. Ohlášení stavby – novostavba RD XXXXXXX, p.č.3856/12
12. Žádost o poskytnutí informace XXXXXX
13. Žádost o povolení mimořádného parkování
14. Projektová příprava ZŠ Žatčany
15. Příkazní smlouva TDI a BOZP „Rozšíření kapacity ZŠ Žatčany“
16. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
17. Dotace a dary spolkům a organizacím
18. Žádost o odkoupení pozemku 2779 v k.ú. Měnín
19. Různé:
A) Dotace – automobil HZS
B) Jmenování člena školské rady
C) Rozpočtové opatření
D) Třídění odpadu
E) Pozemky BPS Uherčice – prodej
F) Pronájem pozemků 3042/1 a 3042/2 

Zápis v pdf souboru ZDE