Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

32. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 32. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 32. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 24. března 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. Žádost o prodej pozemku 2779 v k.ú. Měnín
4. Zhodnocení práce ředitelky školy po 6letém funkčním období
5. Návrh na vyřazení majetku ZŠ
6. Osvobození nájmu ˗ kadeřnictví
7. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2020
8. Projednání úvěru u KB na „Rozšíření kapacity ZŠ Žatčany“
9. IGEA s.r.o. - vyjádření k projektové dokumentaci plynové regulační stanice
10. Zásilkovna ˗ nabídka umístění Z ˗ BOXU v obci
11. Návrh Dodatku č.1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky ˗ ČOV Měnín
12. Žádost o dotaci na „Rozšíření kapacity ZŠ Žatčany“
13. Navrhované změny studie „Rozšíření kapacity ZŠ Žatčany“
14. Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby „Zpevnění polní cesty P4“
15. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020
16. Pronájem pozemků 3042/1 a 3042/2
17. Různé 
A) Smlouva o dílo „Rozšíření kapacity ZŠ Žatčany“, Alumbrado s.r.o.
B) 100 let SK Žatčany
C) Den pro obec
D) Mobilní rozhlas
E) Třídění odpadu
F) Kauza ABRAS 

Zápis v pdf souboru ZDE