Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

30. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 30. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 30. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 20. ledna 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
3. SÚS – smlouva o umístění a provedení stavebního záměru – most přes Hranečnický potok
4. Změna č. 1 Řádu veřejného pohřebiště obce Žatčany
5. Žádost o uvolnění financí z investičního fondu ZŠ a MŠ na zabezpečení nové budovy MŠ
6. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 2779 k.ú. Měnín
7. Zpráva o činnosti školy za 4. čtvrtletí 2020
8. Žádost o odstranění zemědělské stavby na parcele p.č. 128
9. Smlouva o dílo na projekt rozšíření kapacity ZŠ (přesunuto za bod 1)
10. Poptávka na realizaci výběrového řízení na zhotovitele díla „LBC Přední Spodky“
11. Různé:
A) Výpůjčka nemovitého majetku
B) Plán účetních odpisů ZŠ a MŠ
C) Nabídka cykloturistické aplikace na kole i pěšky
D) Nabídka pytlového sběru tříděného odpadu – plasty
E) Vyjádření se k dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby V535/536 – přeizolace, KZL, nátěry 
F) Projednání postupu výběru poradce pro zpracování dotace na výstavbu ZŠ
G) Projednání hodnocení práce ředitelky ZŠ před koncem 6letého funkčního období
H) Dotační tituly JMK na rok 2021

Zápis v pdf souboru ZDE