Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

P. Pavel Křivý

V sobotu 4. července 1998 probíhala v obci velká slavnost. P. Pavel Křivý sloužil na návsi primiční mši sv. za účasti kolem tisíce účastníků z obce a okolí. Otec Pavel se narodil 2.11.1969 v Brně, od narození bydlel se svými rodiči v Žatčanech č. 274. Po absolvování Střední průmyslové školy strojnické v Brně, Sokolská 1 (1988) se rozhodl ke studiu bohosloví na Teologické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 27. června 1998 v Brně. Primiční slavnost začala v 9,30 hod. v domě novokněze na Kouskách, odtud se vydal průvod za doprovodu dechové hudby a zpěvu písně ,,Ježíši, Králi nebe a země” a s mladými v krojích na náves. Primiční mši sloužil P. Pavel na vyzdobeném pódiu za účasti 16 spolukněží, kázání pronesl bývalý duchovní správce naší farnosti, děkan ve Velkém Meziříčí P. Jan Peňáz.

Primice otce Křivého byla třetí v obci v minulém století ( P. Břetislav Lauterbach z č. 10 v roce 1941 a P. Antonín Hladký z č. 243 v r. 1969). Nikdy předtím se primice v obci nekonala. Přípravy na primici se zúčastnila téměř celá obec. V  roce 1997 byla obnovena fasáda kostela a kaple, na  jaře byl kostel nově vymalován, v obci byly vzorně ošetřeny trávníky a keře, květinovou výzdobu darovalo ZD, hasiči zajišťovali parkování aut a odklon dopravy, místní kostelní schola nacvičila zpěvy. Orlové připravili sál pro slavnostní oběd, jehož se zúčastnilo na 200 pozvaných hostí.