Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Josef Sedláček

Úvodní stránka > Rodáci a osobnosti > Josef Sedláček >

Josef Sedláček (1932 - 2020)

Josef Sedláček se narodil 26. září 1932 manželům Antonínovi a Marii Sedláčkovým v Třebomyslicích. Oba rodiče pracovali v zemědělství, nejdříve soukromě a později v JZD.

Po základní škole vystudoval Obchodní akademii v Brně, kterou ukončil v roce 1951.

V roce 1955 se oženil s Helenou Sedláčkovou a přestěhoval se do domu manželky v Koutě. Prožili v lásce 54 společných let až do smrti manželky v roce 2009. Vychovali spolu tři syny, Antonína, Richarda a Josefa a dočkali se  osmi vnuků.

Josef v dětství hodně sportoval; věnoval se lehké atletice v Orlu a hrál fotbal za místní sportovní klub.  Fotbalu se věnoval i v dospělém věku, nejdříve jako hráč a později jako jednatel.

Po svém otci, který byl 70 let varhaníkem na žatčanském kůru, zdědil Josef lásku k hudbě, amatérsky se věnoval hře na harmonium a později pomáhal s vedením chrámového sboru.

Celý život pracoval v různých ekonomických funkcích, naposledy jako vedoucí účtárny ve Strojírenském zkušebním ústavu. Snad i proto rád pracoval manuálně. Byl také iniciátorem a organizátorem rekonstrukce fary, podílel se na opravách kostela i orlovny.

V prvních svobodných volbách v roce 1990 byl zvolen starostou obce Žatčany. Tuto funkci vykonával po dvě volební období do roku 1998. Tomuto povolání se věnoval s velkým zaujetím, obětavě a zodpovědně a významně se tak zasloužil o rozvoj a obnovu naší obce. Za jeho působení byla např. v roce 1993 zprovozněna skládka odpadů na Stání, v letech 1993 až 1994 realizována plynofikace obce, v roce 1995 provedena rekonstrukce Návsi, v roce 1996 postaven nový obecní úřad s hasičskou zbrojnicí na Ovčírnách, v roce 1996 v obci rozvedeny kabely pro přenos telefonních a televizních signálů a internetových dat, v roce 1997 vysázeno biocentrum za hřištěm a u rybníka na Loučkách, v období let 1997 až 1998 provedena rekonstrukce chodníků ve středu obce a v roce 1998 vystavěny nové autobusové čekárny.

Po ukončení funkce starosty pokračoval jako obecní kronikář. Historii a rodokmenům, svým oblíbeným koníčkům, se věnoval naplno i ve volném čase. Mimo jiné sepsal knihu "Z historie obce Žatčany" a řadu dalších publikací, např. o historii Orla, SK Žatčany, o památných křížích v Žatčanech, o hřbitově, farnosti, kostele aj.

Do pozdního věku byl aktivní a zajímal se o dění v obci. Rád zahradničil, chodil na procházky se psem, pouštěl si na počítači vážnou hudbu.

Po svém patronovi sv. Josefu usiloval ve svém životě o spravedlnost, toleranci a upřímnou lásku k Bohu. Všem nám bude chybět jeho dobrosrdečná povaha a jemný smysl pro humor.

Josef Sedláček zemřel 11. června 2020 ve věku 87 let.