Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Děkovné kříže

Úvodní stránka > O obci > Pamětihodnosti > Děkovné kříže >

DĚKOVNÉ KŘÍŽE V KATASTRU OBCE

Naši zbožní předkové vyjadřovali stavěním křížů úctu k ukřižovanému Spasiteli, poděkování za přijatá dobrodiní a též jako znamení těžkostí pozemského putování. Většina křížů byla postavena ve 2. polovině 19. století, vesměs s kamenným (pískovcovým) podstavcem, na němž je umístěn kovový kříž s Tělem Pána Ježíše, u paty kříže se soškou P. Marie. Kříže nacházíme na význačných místech v obci, na křižovatkách silnic a polních cest. Rody dárců křížů většinou v obci zanikly, dlouhá léta se o kříže nikdo nestaral. Proto je dobré, že je obec zahrnula do místních kulturních památek a má v úmyslu je postupně opravovat. Kříže jsou neoddělitelnou součástí venkovské krajiny, patří k historii obce. Jejich stav ukazuje kolemjdoucím, jak si vážíme historického dědictví.

V katastru obce je celkem 11 křížů a 1 sousoší, z nichž 5 je postaveno uvnitř obce a 7 mimo obec. V současnosti jsou 2 kříže ve výborném stavu, 4 ve stavu dobrém, 6 křížů (polovina) je ve špatném stavu, potřebují nutnou opravu.

Floriánův kříž - u vchodu na hřbitov

Nejstarší a nejpamátnější kříž v obci. Daroval jej v roce 1766 majetný pan Florián z Újezdu, pocházející ze Žatčan. Je celý z mušlového vápence a jako umělecko-historická památka z doby raného baroka je památkově chráněn. Naposledy byl odborně restaurován v r. 1996 akademickým sochařem Martinem Kovaříkem ze Svratky. 

Vránův kříž - na konci vesnice směrem k Telnici

Nechal jej v roce 1835 postavit tehdejší majitel mlýna ”Na hrázi” (dnes budova užívaná ZD) Němec Paul Wrana s německo-českým nápisem. Kříž byl ve špatném technickém stavu a protože má značnou památkovou hodnotu, byl v roce 2002 demontován a po renovaci o rok později na náklady obce na stejném místě znovu postaven. Před křížem je vysázen květinový záhon, o který je pečlivě celoročně pečováno.

Veissův kříž - 100 m za vesnicí vlevo u silnice směrem k Nesvačilce

Kříž byl postaven v roce 1854, renovován v roce 1912, nese latinský nápis. Okolí je vysázeno květinami, keři a stromy, o které je pečováno.

Kunderův kříž - u sokolovny

Kříž nechal koncem 19. století postavit tehdejší starosta obce Antonín Kundera. Při osvobozování obce v závěru 2. světové války byl podstavec kříže povalen tankem, železný dvoumetrový kříž rozlomen. V roce 1946 jej obec na památku skončení války obnovila. V roce 1998 byl kříž znovu opraven a prostor kolem něho upraven.

Sedláčkův kříž - na kopečku vpravo u silnice do Nesvačilky

Původní kříž, pravděpodobně menší, věnovali Josef a Josefa Sedláčkovi v roce 1868, obnovili František a Barbora Sedláčkovi v Žatčanech L.P. 1916. Robustní 4 metry vysoký kříž je v dobrém stavu, letos jej nechala rodina Sedláčkova opravit.

Sousoší Nejsvětější Trojice - na návsi

Velké sousoší z roku 1872 nese nápis: ,,Ke cti a chvále Nejsvětější Trojice věnovala Rosálie Hedrichová. Na památku osvobození z poroby dala opravit farnost žatcanská.” Přestože bylo sousoší v roce 1993 restaurátorsky ošetřeno, po 10-ti letech se nacházelo v havarijním stavu, začalo se rozpadávat. V polovině roku 2004 bylo sousoší demontováno a v dílně akademické sochařky Radky Levínské opraveno. Na náves se vrátilo koncem října. Sousoší bylo opraveno na náklady obce.

Kalvodův kříž - na okraji Starého lesa

Na již skoro necitelném nápise se dovídáme, že byl postaven od manželů Václava a Cecilie Kalvodových L.P. 1872. Robustní pískovcový kříž je umístěn v zarostlém a neudržovaném prostředí.

Fialův kříž - pod kopečkem vpravo u silnice do Nesvačilky

Děkovný kříž s nápisem: „Na památku přijatých milostí a k uctění přehořké smrti, kterouž neskonalá láska Syna Božího Krista Ježíše pro naši spásu podstoupila, tento kříž s vděčnou myslí postavili a věnovali manželé Jan a Barbora Fialovi v Žatčanech 1883”. Na kamenném podstavci byl dodatečně nevhodně umístěn kovový kříž.

Králův kříž - vpravo za mostem pres Cezavu na silnici do Újezdu

Na kříži je uveden nápis: „V milostivém létě obnovené spásy v roce 1879 věnovali manželé František a Kateřina Královi z Třebomyslic“. Kolem kříže vedla původní silnice do Újezdu. Po její přeložce je kříž obklopen loukou. Památka byla v roce 2001 opravena.

Eliášův kříž - stával v trati Vrchní půllán vlevo za drůbežárnou, nyní demontován. Do roku 1949 stával na křižovatce polních cest. Po hospodářských úpravách se ocitl uprostřed družstevního honu, v poslední době na nepřístupném poli soukromě hospodařících rolníku. Na značně poškozeném kříži je veršovaný nápis a jména dárců manželů Jakuba a Anežky Eliášových ze Žatčan s datem 1879.

Fialův kříž - u mostku přes Hranečnický potok v k.ú. Nesvačilka

Je postaven na nejvzdálenějším místě od obce v trati, které se říkalo ,,Přední spodky”. Při pozemkových úpravách přešel pozemek do k.ú. Nesvačilka. Na robustním pískovcovém podstavci se nachází zdobený litinový kříž. Nápis na kříži je nečitelný, nelze ani zjistit rok pořízení. Podle ústního podání jej nechala postavit blíže neurčená rodina Fialova ze Žatčan. V roce 1968 byl částečně opraven a opatřen nápisem ”Pochválen bud Ježíš Kristus”.

Misijní kříž - u kostela

Dřevěný kříž je zavěšen na zdi kostela u vchodu na kůr. Dali jej zhotovit farníci na památku svatých misií v letech 1900 - 1948.

v roce 2005 napsal Josef Sedláček, kronikář obce

Poř.

Název kříže

Místo

Rok

pořízení

1.    

Floriánův

před vchodem na hřbitov

1766

2.    

Vránův

na konci obce u silnice na Brno

1835

3.    

Weisův

na konci obce u silnice do Nesvačilky 

1854

4.    

Kunderův

u sokolovny

1866

5.    

Sedláčkův

na kopečku u silnice do Nesvačilky

1868

6.    

Nejsvětější Trojice

park na návsi

1872

7.    

Kalvodův

u Starého lesa

1872

8.    

Fialův kříž I. 

u Hraneč. potoka , v trati Zadní díly

1873

9.    

Králův

za mostem u silnice do Újezda

1879

10. 

Eliášův

u křižovatek pol. cest do Starého lesa

1879

11. 

Fialův II.

pod kopečkem u silnice  do Nesvačilky

1883

12. 

Misijní

zeď kostela

1900

Floriánův kříž 26.6.2011
Floriánův kříž 26.6.2011

 
Vránův kříž 25.6.2011
Vránův kříž 25.6.2011

 
Weisův kříž 25.6.2011
Weisův kříž 25.6.2011

 
Kunderův kříž 5.6.2011
Kunderův kříž 5.6.2011

 
Sedláčkův kříž 26.6.2011
Sedláčkův kříž 26.6.2011

 
Nejsvětější Trojice 10.4.2011
Nejsvětější Trojice 10.4.2011

 
Kalvodův kříž 5.6.2011
Kalvodův kříž 5.6.2011

 
Králův kříž 26.6.2011
Králův kříž 26.6.2011

 
Eliášův kříž 5.6.2011
Eliášův kříž 5.6.2011

 
Fialův kříž II 26.6.2011
Fialův kříž II 26.6.2011

 
Misijní kříž 26.6.2011
Misijní kříž 26.6.2011

 
Fialův kříž I 15.2.2013
Fialův kříž I 15.2.2013