Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Historie Orla v Žatčanech

Úvodní stránka > Spolky a sdružení > Orel > Články > Historie Orla v Žatčanech >

Vznik křesťanské  tělovýchovné organizace OREL v českých zemích se datuje rokem 1909. Po vytvoření Československa v r. 1918 došlo k rozmachu politického a  společenského života v zemi. V obci vznikla  Katolická omladina při Čs. straně lidové  a když se orelské hnutí začalo rozvíjet v brněnském okolí, chtěla založit Orla i u nás. Stalo se tak  na  ustavující schůzi 17. září 1921, prvním starostou byl zvolen František Sehnal z Třebomyslic, který jednotu vedl  do roku  1934.

Členové jednoty si opravili farskou stodolu na tělocvičnu, zakoupili bradla, hrazdu a žíněnku. Koncem roku 1921 se ke cvičení přihlásilo 33 členů. Jednota se rychle rozvíjela, rok po založení čítala 146 členů. Na návrh duchovního rádce jednoty P. Aloise Sváry koupila jednota v roce 1925 starou Adlerovu hospodu a postupně ji upravovala pro všestranné potřeby spolku. Postupem doby se ukazovalo, že budova je ve špatném stavu, dokonce hrozilo zřícení stropu.

Mladší členové v roce 1934 prosadili, aby byl dům zbourán a na témže místě  postavena orlovna nová. Se stavbou podle projektu arch. Vladimíra Richtera z Měnína se začalo s velkým elánem v červenci 1934 a již koncem října téhož roku se v novém sále uskutečnila první taneční zábava. Po dokončujících pracích byla orlovna slavnostně 2. června 1935 otevřena. Nová budova byla impulsem pro rozmach jednoty.

Za 2. světové války (30.11.1941) byl Orel pro nepřátelskou činnost proti Německu zrušen. Ihned po osvobození se jednota s nadšením pustila do práce, pořádala hody, dožínky, vinobraní, Martinské hody, hrávala se divadla, v sále se pilně cvičilo, jezdilo se na veřejná cvičení do okolních vesnic. V roce 1946 měl Orel 151 členů. Ukázalo se, že prostory orlovny se stávají nedostačující, proto byla rozšířena o přísálí a galerii.

V roce 1948 byl Orel podruhé zakázán, tentokrát komunistickým režimem při prosazování sjednocené tělovýchovy. Budova byla zestátněna, v sále se skladovalo obilí místního JZD, později sloužil jako sklad obuvi. Když se v roce 1968 uvolnila politická situace, pokusila se jednota o obnovení činnosti - vpád vojsk Varšavské smlouvy do republiky 21. srpna 1968 všechno zmařil.

Po pádu komunistické moci v r. 1989 obnovila jednota po čtyřicetileté nucené přestávce v červenci 1990 znovu činnost. Orlovnu vrátila obec v r. 1992 do majetku jednoty . Nastala usilovná práce na opravách a rekonstrukcích trvajících až do dnešních dnů.

V orlovně se cvičí, hrají sálové hry, stolní tenis, ženy pěstují kalanetiku. Populární se staly tzv. ,,jarniády“, každoroční soutěže žactva v netradičních disciplínách pořádané v květnu na fotbalovém hřišti.

V kulturní oblasti pořádá jednota pravidelně oslavy Svátku matek, hody, vánoční besídky, v poslední době se obnovuje loutkové divadlo, na podzim se scházejí milovníci folklóru na besedě u cimbálu.

Přes veškeré potíže, způsobené dlouhotrvajícím zákazem činnosti a současným nezájmem mladší generace o spolkovou činnost, patří jednota mezi nejaktivnější spolky v obci. V současnosti má  81 členů, starostou je od r. 1993 Ing. Antonín Sedláček.

V roce 2001 napsal Josef Sedláček, kronikář obce

S podrobněji popsanou historií Orla v Žatčanech se můžete seznámit také zde