Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

P. Antonín Hladký

Salesián Dona Boska P. Antonín Hladký se narodil 2.11.1926 ve Znojmě. Jeho otec Josef byl soustružníkem, matka Leopoldie v domácnosti. Měl 3 sourozence Josefa (+  2004), Václava a Eduarda. Začátkem 2. světové války Němci rodinu  ze Znojma vystěhovali do Žatčan. Antonín bydlel u tety ve Vladislavy nedaleko Třebíče, kde studoval  gymnázium. Později se přestěhoval za rodinou do naší obce, vyučil se u místního zámečníka Bohumila Krejčího zámečníkem, maturitu dokončil v roce 1954 na škole pro pracující.

V roce 1946 se v Brně seznámil se salesiánským dílem, v roce 1949 složil první řeholní sliby. Rok na to jej ve Fryštáku zastihla likvidace klášterů a řeholních domů komunistickým režimem, byl odveden k praporům PTP, kde strávil 3 roky a 4 měsíce. Po vojně pracoval do roku 1957 v civilních zaměstnáních jako strojní zámečník a normovač. Pronásledování salesiánů  neustávalo, byli obviňováni, že se přes zákaz pořád tajně scházejí, chodí na poutě a snaží se žít podle salesiánských pravidel. V roce 1957 bylo odsouzeno za ,,spolčování proti  republice“ 6 salesiánů, Antonín dostal 20 měsíců vězení, které si odseděl v Brně, Valdicích a Opavě. Po propuštění pracoval  jako soustružník kovů a údržbář geodetických pomůcek.

Přes všechny nástrahy a těžkosti nepřestával toužit po kněžství. Už během vojny a potom v civilních zaměstnáních pokračoval v tajných studiích filozofie a teologie. V roce 1963 přijal tajně jáhenské a kněžské svěcení od biskupa Štěpána Trochty, propuštěného z vězení.

Jako kněz však mohl vystoupit teprve po Pražském jaru. V září 1969 měl v Žatčanech slavnou primiční mši sv., pak odešel do severních Čech, působil v Trnovanech, Šanově, Hodkovicích, v Raspenavě a Hejnici. Od roku 1990 žil v komunitě salesiánů v Jiříkově, převzal duchovní správu farnosti a poutního chrámu ve Filipově. V roce 1999 přesídlil do nového sídla komunity v Rumburku. V roce 2004 vážně onemocněl, poslední rok života prožíval  v Charitním domě pro duchovní ve Staré Boleslavi.

Po náhlém zhoršení zdravotního stavu zemřel 1.listopadu 2005 - den před oslavou svých 79. narozenin.

Byl obětavým, poctivým a věrným Božím služebníkem, člověkem, který ke každému přistupoval s úctou a neobyčejnou pozorností.  Do Žatčan, kde prožíval  mladá léta,  rád přijížděl za rodiči,  rodině bratra Josefa a řadě dalších přátel.

Poslední rozloučení s P. Antonínem se konalo 4.11.2005 v kostele P. Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách, pohřben byl mezi spolubratry na Ústředním hřbitově v Brně. Na pohřeb byl z obce vypraven autobus, farnost položila k jeho hrobu smuteční věnec.