Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

MUDr. Jan Fiala

Úvodní stránka > Rodáci a osobnosti > MUDr. Jan Fiala >

MUDr. Jan Fiala se narodil 19.8.1912 v rodině rolníka Tomáše Fialy na čísle 14, kde do své smrti soukromě hospodařil jeho bratr Josef (vedle Čumpů). Pan doktor Fiala žil v Žatčanech až do ukončení studií, potom vykonával lékařskou praxi v různých místech republiky, jako důchodce žil s manželkou u dcery  v Jindřichově Hradci.

Měl k naší obci vřelý vztah, v novinových článcích a rozhovorech nikdy neopomenul svoji rodnou ves připomenout. Se starosty obce a kronikářem byl ve stálém písemném styku. Býval po všech stránkách  velice aktivní (režíroval divadla, obnovil v Čechách chov výmarských ohařů, organizoval charitativní činnost, zpíval v pěveckém i chrámovém sboru a pod.), životní elán ho neopustil po celý život. Poznal mnoho umělců, spisovatelů, duchovních, politiků, mimo jiné vystavil ohlédací list zesnulého prezidenta Dr. Edvarda Beneše, poté byl ošetřujícím lékařem a přítelem rodiny Hany Benešové, vdovy po prezidentovi. V roce 1994 uspořádal pro naše občany v orlovně besedu  se vzpomínkami na setkání s významnými osobnostmi v jeho životě. Od roku 1940 byl  členem Československého červeného kříže (ČCK), uskutečnil mnoho přednášek a besed pro své pacienty a pro členy organizace, učil na kurzech a školeních první pomoci. Za  celoživotní spolupráci s ČČK mu bylo v roce 2006 uděleno nejvyšší vyznamenání ČCK  - Medaile Alice Masarykové.

MUDr. Fiala oslavil v roce 2005  diamantovou svatbu (60 let), manželce je nyní  87 roků, mají 3 děti, 7 vnoučat a 2 pravnoučata. Přes svůj vysoký věk každoročně rád přijížděl do rodiště navštívit rodný dům, přátele a hrob rodičů.  Naposledy přijel do obce 29. září loňského roku, velice ho potěšilo a dojalo, když právě při návštěvě hřbitova slyšel vyzvánět při svatbě Ludmily Hlouchové naše kostelní zvony. 

Zemřel 16. ledna 2008 ve věku nedožitých 96 let.  MUDr. Fiala je naším  významným rodákem.