Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Program rozvoje 2020–2023

Program rozvoje obce Žatčany je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.

V roce 2019 byl zpracován a 18. 12. 2019 Zastupitelstvem obce Žatčany schválen Program rozvoje obce Žatčany na období 2020–2023:

  • Program rozvoje ve formátu docx ZDE
  • Program rozvoje ve formátu pdf ZDE

V červnu a červenci 2019 proběhlo po 4 letech další dotazníkové šetření názorů obyvatel. To je jedním z podkladu pro tvorbu nového programu rozvoje obce na období 2020–2023. Celkem se ho zúčastnilo 190 obyvatel.

  • Souhrnné výsledky šetření ve formátu pdf ZDE 
  • Detailní výsledky šetření ve formátu pdf ZDE

Ke dni výročí 30 let od obnovení demokracie se v neděli 17. listopadu 2019 v místní orlovně uskutečnilo diskuzní setkání občanů k programu rozvoje obce na období let 2020 až 2023. V průběhu setkání zastupitelé položili kytici k pomníku padlých, zapálili 30 svíček a společně s několika občany zazpívali národní hymnu. V orlovně starosta obce a předseda rozvojového výboru představili rozvojové plány obce do roku 2023 a zodpověděli dotazy obyvatel. V přísálí orlovny byla připravena výstava "30 let od obnovení demokracie", výstava prací Martiny Saloňové a Dominika Fialy ze Žatčan s názvem "Šest let akademických" a v sále orlovny jsme si mohli prohlédnout výtvarné práce dětí z místní školy na téma "Naše obec očima žáků ZŠ". Ke konci setkání byl promítnut film pana Křivého z roku 2008 "Obecní zabíjačka" a několik starších videosnímků z filmového archívu pana Ryby "Spartakiáda", "Myslivecké střelby", "Oslava výročí Sokola v roce 1976", "Výlet do ZOO Lešná", "Výlet do Prahy" a jiné.

  • Zápis z diskuzního setkání občanů v neděli 17. 11. 2019 ve formátu pdf si můžete přečíst ZDE
  • S promítanou prezentací ve formátu pdf se můžete seznámit ZDE
  • Několik snímků z diskuzního setkání občanů si můžete prohlédnout ZDE

Pro potřebu průběžné práce s programem rozvoje byly plánované rozvojové aktivity sestaveny do souhrnného přehledu. V tomto přehledu je program rozvoje každoročně aktualizován dle vývoje situace v souvislosti s přípravou rozpočtu. Meziročně prováděné změny jsou vždy barevně zvýrazněny.

  • Plán rozvoje obce Žatčany - Přehled aktivit a finanční plán (2019-12) ve formátu excel ZDE