Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

5. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2018-2022 > 5. zasedání ZO Žatčany >

Na stránkách obce se můžete seznámit se zápisem z 5. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo 20. února 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žatčanech.

Projednávaly se následující body:

1. Zahájení
2. Složení slibu nového zastupitele
3. Zvolení nového člena kulturního výboru
4. Schválení odměny novému zastupiteli
5. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
6. Inventury za rok 2018
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ul. K Malé Nivě
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování lidové technické zábavy
10. Plán účetních odpisů ZŠ a MŠ za rok 2019
11. Zpráva o činnosti školy za 4. čtvrtletí 2018 
12. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2018
13. Příkazní smlouva o umístění a péči o nalezená zvířata
14. Dopis SUS Brno - venkov - údržba komunikací
15. Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb
16. Dotační tituly
17. Různé

Zápis v pdf souboru ZDE