Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Vánoce 2017 v Žatčanech

Úvodní stránka > Farnost > Farní fotogalerie > 2017 > Vánoce 2017 v Žatčanech >

Na obecních stránkách si můžete prohlédnout snímky a poslechnout krásné vánoční písně zpívané Začanskými mužáky a žatčanskou farní scholou pod vedením Vladimíry Sedláčkové o letošních vánočních svátcích v kostele Nejsvětější Trojice v Žatčanech a také se podívat na záznam Živého Betlému, který sehrály žatčanské děti a mládež ve čtvrtek 28. prosince 2017 na žatčanské návsi. 

ZDE si můžete prohlédnout snímky z vánoční bohoslužby na Štědrý večer 24. prosince 2017, na Boží Hod vánoční 25. prosince 2017 a o svátku svatého Štěpána 26. prosince 2017 v žatčanském kostele Nejsvětější Trojice.

ZDE si můžete prohlédnout 50 snímků ze Živého Betlému, který sehrály žatčanské děti a mládež ve čtvrtek 28. prosince 2017 na žatčanské návsi.


angel 3  vánoční písně "Stala se jest divná věc", "Koleda" a "Zpívej v čase vánočním" hrané a zpívané žatčanskou farní scholou o Štědrém večeru v neděli 24. prosince 2017 při mši svaté sloužené duchovním správcem P. Petrem Hoškem:


angel 2 vánoční písně "Adeste fideles" a "Veselme se všichni nyní" zpívané žatčanskou farní scholou na Boží Hod vánoční v pondělí 25. prosince 2017 při mši svaté sloužené duchovním správcem P. Petrem Hoškem, koncelebroval ThDr. Radek Mezulánik PhDr, Ph.D.:


angel 5 vánočních písní "Zhůro, zhůro, pastuškové", "Ten vánoční čas", "Dež já pudo", "Vstaňte bratři" a "Vinšujem vám" zpívaných Začanskými mužáky o svátku svatého Štěpána v úterý  26. prosince 2017  při  mši svaté sloužené duchovním správcem P. Petrem Hoškem, koncelebroval ThDr. Radek Mezulánik PhDr, Ph.D.:


angel Záznam Živého Betlému, který sehrály žatčanské děti a mládež ve čtvrtek 28. prosince 2017 na žatčanské návsi (2 části):


angel 2 vánoční písně "Dobrou zprávu hlásej" a "Z Betléma se ozývá" zpívané žatčanskou farní scholou o svátku Svaté Rodiny v neděli 31. prosince 2017 při mši svaté sloužené duchovním správcem P. Petrem Hoškem, koncelebroval ThDr. Radek Mezulánik PhDr, Ph.D.:

S dalšími písněmi místní farní scholy se můžete seznámit na obecních stránkách v hlavní nabídce pod záložkou Farnost / Farní schola.