Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Tříkrálová sbírka 2016

V sobotu 2. ledna 2016 se naše obec již pošestnácté zapojila do celostátní Tříkrálové sbírky, kterou pořádala Česká katolická charita. S písní "My tři králové, jdeme k vám" vyšlo letos do žatčanských ulic pět skupinek malých koledníků. Po zazpívání koledy pak koledníci označili dveře domů nápisem K † M † B † 2016, tzn. "Christus mansionem benedicat" (Kristus ať žehná tento příbytek).

Při Tříkrálové sbírce se letos v naší obci vybralo 33 780,- Kč
(což je o 2 304,- Kč více než v roce 2015).

FARNÍ CHARITA děkuje za všechny dary a vstřícný přístup ke koledujícím dětem.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírku je možné podpořit i celoročně zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30,-Kč, ze kterých získá Charita ČR do sbírky 28,50 Kč).

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit také odesláním finančního daru na účet 66008822/0800.

ZDE si můžete prohlédnout několik snímků z letošní Tříkrálové sbírky
a poslechnout krátké videonahrávky šikovných žatčanských koledníků:

První skupinka koledníků:

Druhá skupinka koledníků:

Třetí skupinka koledníků:

Čtvrtá skupinka koledníků:

Pátá skupinka koledníků:

Foto & video: RH

2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016

 
2.1.2016
2.1.2016