Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Historie duchovní správy žatčanské farnosti

Duchovní správa žatčanské farnosti se  připomíná již ve 13. století, když roku 1247 papež Inocenc III. dovoluje biskupu olomouckému, aby obsadil faru v Žatčanech, která se uvolnila odchodem plebána (kněze) Kunráta. První zmínka o duchovní správě je z roku 1247. V té době byl kostel zasvěcen sv. Martinu, jméno kněze není známo. Později, patrně po velké morové ráně roku 1616, kdy zůstalo ve vesnici pouze 28 lidí, zasvětili se zbylí občané Nejsvětější Trojici.

Osobní údaje kněží žatčanské farnosti

P. Jan Stendal

O P. Janu Stendalovi je zmiňováno, že jako farář žatčanský byl v roce 1351 jmenován papežem Klementem VI. kanovníkem brněnským. P. Jan Stendal si však žatčanskou faru podržel. Dále nejsou o farnosti žádné záznamy, až v roce 1634 je uváděno, že je kostel spravován z Újezdu. Teprve po koupi domu č. 29 a jeho prozatímní úpravě na faru v roce 1919 začínají kněží ve farnosti působit trvale.


P. Osvald Šurý

Narozen 9. 8. 1888 v Drnovicích u Lysic, na kněze vysvěcen 20. 7. 1913 v Brně. Začal působit v Čučicích, v roce 1918 byl kaplanem v Újezdě u Brna. 29. 7. 1919 se přistěhoval na nově zřízenou faru v Žatčanech jako přidělený kaplan a působil zde do roku 1924. Pak byl farářem v Sulkovci, Drnovicích a Sebranicích. Zemřel v roce 1952 a je pohřben v Drnovicích.

 


P. Alois Svára

Narozen 8. 6. 1885 v Olomouci, vysvěcen 16. 7. 1911 v Brně. Působil jako kaplan v Šaraticích. Do Žatčan přichází v roce 1924, 27. 4. 1931 je jmenován prvním farářem obnovené farnosti. Slavnostně byl instalován na hody 31. 5. 1931. V roce 1938 odchází do Černé Hory u Blanska, je jmenován děkanem a arciknězem. Zemřel v roce 1971 poslední den dovolené ve Vysokých Tatrách ve věku 87 let, pohřben je v Olomouci.

 


P. Vilém Klim

Narozen 7. 9. 1900 ve Vídni, vysvěcen 5. 7. 1924 v Brně. Před příchodem do Žatčan byl kaplanem v Šaraticích a ve Znojmě, kde byl od roku 1936 farářem. Do Žatčan nastoupil v roce 1938, ale pro dlouhodobou nemoc vykonával úřad jen krátkou dobu. Od roku 1941 byl kaplanem v Domamili a od roku farářem v Kdousově, kde také v roce 1946 zemřel a je pohřben.

 


P. Josef Soukop

Narozen 17. 5. 1914 v Jakubově, farnost Vysoké Popovice, vysvěcen 5. 7. 1938 v Brně. Ve farnosti působil jako zastupující kaplan za nemocného P. Klima od ledna do srpna 1939. Potom odešel do Šlapanic, v roce 1947 byl jmenován ekonomem brněnského semináře, v roce 1969 byl jmenován domským vikářem, jako velký náčelník vedl ministranty v diecézi. V roce 1970 byl jako nepohodlný pro komunistický režim přeložen do Drnholce, do roku 1979 byl administrátorem v Dolních Loučkách, od roku 1984 ve Žďárci. Zemřel v roce 1989 a je pohřben v Dolních Loučkách.


P. František Zdražil

Narozen 1. 10. 1912 v Olešné u Nového Města na Moravě, vysvěcen 5. 7. 1936 v Brně. Byl kaplanem v Jimramově, administrátorem v Bystřici nad Pernštýnem a Nosislavi, od září 1939 do června 1940 zastupoval nemocného P. Klima v Žatčanech. Potom působí v Bořitově a zakrátko vstupuje do Tovaryšstva Ježíšova a jako misionář umírá v Austrálii v Melbourne v 17. roce řeholního života v roce 1958.

 


P. Václav Kosina

Narozen 28. 9. 1912 v Křepicích, vysvěcen 5. 7. 1936 v Brně. Po vysvěcení působil ve Ždánicích, Drnovicích a Bořitově. Do Žatčan přišel 9. 5. 1941 a byl jmenován druhým farářem v novodobé historii farnosti. 1. 10. 1946 odchází do Tvarožné. Zemřel v roce 1966 v Hodoníně a je tam pohřben.

 


P. František Bébar

Narozen 3. 10. 1876 v Drnovicích, vysvěcen 29. 7. 1900 v Brně. Kaplanem v Běhařovicích u hraběte Huyna, od roku 1904 sekretářem a ceremoniářem u biskupa Huyna, od roku 1909 do roku 1946 farářem a děkanem v Újezdě. Významně se zasloužil o obnovení žatčanské farnosti v roce 1931. Do farnosti přešel na vlastní žádost po odchodu P. Kosiny v roce 1946 jako třetí farář žatčanský. Na odpočinek odešel k 1. únoru 1956, na faře stále bydlel a vypomáhal svému nástupci v duchovní správě. Zemřel 15. 2. 1963 a je pochován v kněžském hrobě na místním hřbitově.


P. František Šrámek

Narozen 1. 12. 1920 v Moravských Knínicích, vysvěcen 5. 7. 1946. Byl jako kaplan v Moravských Budějovicích, administrátor v Načeraticích a Dyjích a ve Strachotíně. Od 1. 7. 1955 se stává administrátorem v Měníně a od 21. 1. 1956 řídí naši farnost z Měnína až do roku 1978. Mezitím se stává děkanem židlochovického děkanátu. V naší farnosti působil přes 22 let  - nejdéle ze všech kněží. Od 1. 7. 1978 se stává administrátorem v Dambořicích, později v Přísnoticích.  Zemřel ve Veverské Bítýšce dne 22. 6. 2009 ve věku 89 let.


P. Otmar Kaplan

Narozen 22. 12. 1939 v Otmarově, vysvěcen 24. 6. 1962 v Litoměřicích. Působil v Žernůvce, Novém Městě na Moravě, Vranově, Lysicích, Pozořicích a Mikulčicích, odtud přichází v lednu 1978 jako administrátor do Moutnic a od července 1978 dojíždí do Žatčan. V roce 1982 byl přeložen do Třebíče, svoji kněžskou pouť končí ve farnosti Tvrdonice 11. 7. 1997 smrtí při vlastní autohavárii, tam je pohřben. P. Kaplan byl na všech působištích velice oblíben, zvláště mezi mládeží, ke které se dovedl jako mladý kněz nenuceně přibližovat a organizovat pro ni poutavé aktivity. Proto byl komunistickým režimem stále sledován a pořád překládán z místa na místo. Pro naši farnost je významné, že zahájil velkou rekonstrukci interiéru kostela.


P. Jan Peňáz

Narozen 29. 6. 1951 v Novém Městě na Moravě, rodák z farnosti Jámy. Vysvěcen 25. 6. 1978 v Brně. Působil krátce jako kaplan na Vranově u Brna a od listopadu 1978 v Jedovnicích. Do moutnické farnosti přišel 1. 11. 1982 a do naší farnosti odtud dojížděl. Za osmiletého působení obětavě pečoval o rozvoj duchovního života a dokončování oprav kostela. Byl výborným organizátorem, u všeho byl, zajišťoval peníze na opravy, odborné práce i účast brigádníků. Za jeho působení doznal interiér kostela nynější podoby. V roce 1985 založil 2. farní kroniku, ve které se dovídáme mnohé události z nejstarší historie farnosti a obce až do roku 1990. Z kroniky byla do tohoto přehledu převzata řada informací. Z farnosti odchází v roce 1990 jako farář a děkan do Velkého Meziříčí, kde působil do roku 2008 a od téhož roku je farářem v poutním místě Křtiny.


P. Pavel Haluza

Narozen 23. 5. 1960 v Moravském Krumlově, na kněze vysvěcen 26. 6. 1998 v Brně. Začal působit jako kooperátor v kostele u sv. Janů. Do moutnické a naší farnosti přešel na krátkou dobu zastupování od 25. 5. 1990 do 31. 7. 1990. Od 1. 8. 1990 byl administrátorem v Jimramově – Dalečíně, od 1. 7. 1996 je administrátorem v Kobylí, Vrbici a Bořeticích, bydlí na faře v Kobylí.

 


P. Jiří Landa

Narozen 6. 7. 1947 v Brně, vysvěcen 29. 6. 1974 v Brně. Od 1. 8. 1990 do 1. 9. 1992 byl administrátorem v Moutnicích a Žatčanech. V letech 1993  - 1996 působil v Blučině a Měníně, v roce 1997 ve Vladislavi. Po roční nemoci je od roku 1999 výpomocným duchovním v Brně - Králově Poli.

 


P. Milan Mihulec, salesián

Narozen 9. 7. 1960 v Ružomberku na Slovensku, vysvěcen 26. 6. 1988 v Brně. Před příchodem do Žatčan byl v roce 1990 kooperátorem v Rosicích a Neslovicích, v roce 1991 farářem v Rosicích a administrátorem v Neslovicích. Od 1. 9. 1992 do 1. 9. 1994 byl kooperátorem v Újezdě a administrátorem v Žatčanech, od 1. 9. 1994 do 1. 7. 1996 působil jako kooperátor ve Šlapanicích a administrátor v Praci. Od 1. 7. 1996 je farním vikářem v kostele P. Marie Pomocné v  Brně - Žabovřeskách.

 


P. Josef Daněk, salesián

Narozen 6. 5. 1951 v Brně, rodná obec Jiříkovice, na kněze vysvěcen 26. 6. 1977 v Brně. První působiště měl v Kobeřicích. Od 1. 8. 1990 se stal farářem v Kunštátě a administrátorem v Sebranicích. Od 1. 9. 1991 byl farářem v Újezdě a administrátorem v Telnici. Když 1. 9. 1994 nastoupil do Telnice P. Doležal, stal se administrátorem v Žatčanech. 1. 8. 2000 odchází jako farní vikář do kostela P. Marie Pomocné v Brně - Žabovřeskách, v roce 2002 se tam stává farářem. Zemřel náhle 10. 12. 2013 ve věku 62 let. Je pochován v salesiánském hrobu na ústředním hřbitově v Brně.


P. Antonín Špaček, salesián

Narozen 3. 4. 1957 v Čeladné, rodem z Tiché u Frenštátu p. Radhoštěm, na kněze vysvěcen 26. 6. 1983 v Brně. Po vysvěcení působil jako kaplan v Jedovnicích u Macochy, od roku 1987 byl farářem v Drnovicích u Vyškova a okolí, od roku 1991 farářem ve Valči, Dalešicích a Krhově. Do Újezdu u Brna přešel jako farář a současně jako administrátor Žatčan od 10. 9. 2000. Od 1. 9. 2002 působí jako kněz pro naše krajany ve Švýcarsku.

 


P. Miroslav Dibelka, salesián

Narozen 29. 9. 1956 ve Frýdku - Místku, odkud také pochází. Vyučil se strojním zámečníkem, dálkově absolvoval gymnázium a po vojně v roce 1978 studoval teologii v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 25. 6. 1983 v Olomouci, primiční mši sv. sloužil 2. 7. 1983 ve Frýdku - Místku. Téhož roku nastoupil jako kaplan do Šumperka. V roce 1985 se stal farářem v Hrabyni, od roku 1988 působil v Bělotíně, od roku 1990 v Hranicích na Moravě, v roce 1992 přešel do Českých Budějovic, v roce 1994 do Hrubé Lhoty - Lípova na jižní Moravě,  v roce 2001 v Rumburku v Čechách. Farářem Újezda a Žatčan byl ustanoven k 1. 9. 2002. Bydlel na újezdské faře se spolubratrem P. Karlem Doležalem, farářem pro Telnici a Sokolnice. V září 2005 odešel jako administrátor do kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku a Lukoveček.


P. Miloslav Kabrda, salesián

Narodil se v roce 1955, pocházel z Polničky u Žďáru nad Sázavou. Na kněze byl vysvěcen v roce 1981. Působil nejdříve jako kaplan v Telči a na Starém Brně, pak jako farář v Lipníku, Krnově, Hrotovicích a od roku 1990 patnáct let v kostele v sv. Augustina v Brně. Farářem pro Újezd u Brna a Žatčany byl v letech 2005 – 2010. Koncem roku 2010 byl nečekaně povolán jako spirituál do Arcibiskupského kněžského semináře v Praze.

 


P. Oldřich Macík, salesián

Narodil se v roce 1962, pocházel ze Zlína. Po absolvování Střední průmyslové školy ve Zlíně, obor elektro, studoval teologii v kněžském semináři v Litoměřicích, kněžské svěcení přijal v roce 1989 v Olomouci.  Potom působil rok v Kravařích u Opavy, rok v Jeseníku, rok v Mělníku, 10 let v Rumburku, 6 let v Plzni – Lobzích, naposledy 2 roky v Brně – Líšni. Farářem po Újezd u Brna a Žatčany byl ustanoven od 1. 10. 2010. Ke konci srpna 2013 byl povolán jako farář do salesiánského střediska farnosti sv. Jana Boska v Havířově – Šumbarku.

 


P. Petr Hošek

Narodil se 18. 6. 1974 v Třebíči. Vyučil se obráběčem strojů, v tomto oboru 2 roky pracoval v Třebíči. Potom studoval na Katolickém gymnáziu v Třebíči, odtud přešel v roce 1997 na jeden rok do kněžského semináře v Litoměřicích k přípravě na kněžství. Bohosloví studoval v letech 1998 – 2003 na bohoslovecké fakultě Palackého university v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen biskupem Vojtěchem Cikrlem 28. 6. 2003 v Brně. Primici sloužil 6. 7. 2003 v Třebíči. Kněžskou službu zahájil jako kaplan nejdříve 2 roky jako kaplan v kostele sv. Tomáše v Brně, pak působil dva roky v Brně – Komíně, odtud přešel na šest let do farnosti Oslavany s přilehlým Zbýšovem a Čučicemi. Farářem pro Újezd u Brna a Žatčany byl od 1. 9. 2013 do 31. 7. 2023.

 


původní text napsal Josef Sedláček v r. 2014