Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Sportovní klub Žatčany

Když bylo na jaře r. 1949 otevřeno současné hřiště, nemělo dlouhou dobu žádné sociální zázemí. Hráči používali jako šatnu místnost v hostinci u Severů, později sokolovnu nebo orlovnu.

Až v roce 1996 byla zahájena stavba nynějších kabin, v roce 1967 byly zprovozněny šatny a do roku 1970 bylo vybudováno sociální zařízení. Budova se stavěla svépomocí, členové odpracovali 2 500 brigádnických hodin. Hlavní zásluhu na výstavbě měl Jan Hrouzek, tehdejší jednatel oddílu kopané, který práci řídil a na stavbě odpracoval nejvíce hodin.

V roce 1966 si ke kabinám přistavěli klubovnu hasiči.

V roce 2000 se Sportovní klub rozhodl, že kabiny zmodernizuje, aby splňovaly podmínky moderního zařízení. Budova byla už značně zchátralá a nějaké menší úpravy by nesplnily účel. S pracemi se začalo v srpnu 2000. Z původních kabin zůstalo prakticky jen zdivo. Čelní zeď byla posunuta o 1 m dopředu, aby byl získán větší prostor pro šatny, byla pořízena nová plechová střecha, stropy, nově upraveny šatny pro hráče a rozhodčího, jedna místnost byla vyhrazena pro potřeby obecního tenisového hřiště - všechno doplněno novým sociálním zařízením, odpovídajícím současným požadavkům.

Hasiči si modernizují klubovnu podobným způsobem.

Kabiny mají po celé délce přistavěnu chodbu, z východní strany je první místnost určena pro technické zázemí SK a malý bufet, vedle jsou WC, další místnost je pro hráče tenisu, následuje šatna pro rozhodčího , pak šatna pro hostující hráče a další šatna je pro domácí. Poslední místnost je určena pro schůzovní a společenskou činnost. Všechny šatny mají vlastní sprchy. Pro konání větších akcí na hřišti se počítá s využitím velké společenské místnosti a kuchyňky v klubovně hasičů.

Náklady na přestavbu přesáhly půl miliónu korun. Velkým podílem přispěla na úhradu obec, menší příspěvek byl získán z fotbalového svazu, další pomoc formou bezplatných prací poskytlo místní ZD, značná částka byla ušetřena zdarma prováděnou brigádnickou prací členů.

Předání kabin do používání se uskutečnilo v rámci oslav výročí 80 let založení Sportovního klubu 24. června 2001 (Sportovní klub vznikl v r. 1921). Otevření rekonstruovaných kabin bylo pěkným příspěvkem k založení kopané v obci.