Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Třídění domovního odpadu v naší obci

ABECEDA TŘÍDĚNÍ ODPADU - dokument v pdf formátu ZDE

Již pár let běží v naší obci třídění domovního odpadu. Třídíme papír, sklo, plasty, železo, stavební odpad a nejnověji i biologický odpad. Poměrně výrazně se tím snížil objem směsného odpadu, u kterého cena za likvidaci neustále narůstá. Má to význam? Určitě má, nejen z hlediska ekologie a zpětného využití surovin, ale výrazná je i otázka finanční, kdy obec není nucena následně zvyšovat poplatky. Ač třídíme již hodně let, stále se můžeme setkat s problémy správného zatřídění. Dovolím si zde tedy uvézt pár postřehů, co kam patří, ale i co kam nepatří:

SKLO
Třídíme do dvou kategorií: na bílé a barevné do kontejnerů u sběrného dvora, ale pozor, do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.

PLAST
V naší vesnici se používají kontejnery na PET láhve a na ostatní plast a patří sem i nápojové tetrapakové krabice. Do kontejnerů na plasty tedy patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Polystyren (EPS) je také zařazen mezi plasty. V praxi tedy můžeme menší obaly z EPS odložit do žlutých kontejnerů na odpad určených pro plasty, odkud jsou později v k tomu zvlášť určených provozech ručně dotříděny. Objemné obaly z polystyrenu, které se do běžných nádob na plastový odpad nevejdou, nebo větší množství menších obalů, jež by zbytečně vyčerpalo kapacitu nádoby na plast a znemožnilo jiným spoluobčanům odkládat vytříděný odpad, můžeme odevzdat ve sběrném dvoře. Do kontejnerů nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. 

PAPÍR 
ukládáme na sběrném dvoře - odevzdat sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Můžete také odevzdávat obálky s fóliovými okénky. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Nepatří sem uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.

KOVY 
Sběr kovů probíhá taktéž na sběrném dvoře. Vyplatí se i třídění kovů a jejich odevzdání ve sběrnách kovošrotu, kde například barevné kovy jsou vykupovány za poměrně zajímavou cenu. Např. aktualní cena - hliníkové žaluzie, plechovky a víčka 20,-Kč/kg, měď kolem 110,-Kč/kg atd.

BATERIE A AKUMULÁTORY 
Olověné autobaterie patří do sběrny či na sběrný dvůr. Akumulátory a baterie vyhozené s běžným odpadem mohou vážně narušit naše životní prostředí. Z baterií se začnou uvolňovat těžké kovy, které mohou znečistit půdu a povrchové vody. Těžké kovy z baterií mají škodlivý účinek na lidské zdraví. Jakékoliv drobné elektrické akumulátory a galvanické články je možné přinést na sběrné místo na Obecním úřadě. Na všech bateriích je nakreslen symbol přeškrtnuté popelnice, který znamená, že dané zařízení nepatří do odpadkového koše s komunálním odpadem. Vyhazování takovéhoto zařízení do komunálního odpadu je přísně zakázáno.

ELEKTROZAŘÍZENÍ 
Televize, rádia, počítače a pod. je možné odevzadat několikrát ročně na starém obecním úřadě (budova místní knihovny) nebo případně i na sběrném dvoře.

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
Sběr je organizován několikrát ročně u samoobsluhy. Odebírají se baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií a pod. Z iniciativy Evropské unie dochází k postupnému zákazu používání klasických žárovek a jejich nahrazováním mnohem úspornějšími zdroji světla (zářivky, LED svítidla). Mnoho spotřebitelů si stále neuvědomuje, že vyhodit do běžné popelnice zářivku se prostě nemá. Zatímco fakt, že v koši skončí klasická žárovka, je zcela v pořádku. Zářivky pracují na zcela jiném principu než klasické žárovky. Kompaktní zářivky vydávají svit díky elektrickým výbojům do par rtuti, které jsou uvnitř trubic. Rtuť je však ve všech svých skupenstvích látkou nebezpečnou a zdraví škodlivou. Proto by zářivka rozhodně měla být odevzdána celá a nepoškozená.

BIOLOGICKÝ ODPAD
Sem spadají kuchyňské odpady, odpady rostlinného původu ze zahrady (listí, větve) a odpady produkované domácími či hospodářskými zvířaty v malochovu. Nemá-li občan možnost vlasního kompostování, může využít obecní kompostárnu. Co do kompostárny nepatří?
- veškeré odpady, které nejsou biologicky rozložitelné
- biologicky rozložitelné odpady, které obsahují nerozložitelné nebo nebezpečné složky, například: odpad ze zahrad obsahující plasty, provazy, dráty apod., dále pak dřevotříska, nábytek, kamení, ...

OBJEMOVÝ ODPAD 
je odvážen cca 2x ročně pomocí přistavených kontejerů. Patří sem např. staré matrace, koberce, lino, nábytek , textilní odpad, boty, lyže, sáňky, boby, jízdní kola, dveře a okna, papírový odpad velkých rozměrů a velkoprostorové plasty, které nelze umístit do kontejnerů na separovaný odpad.

PNEUMATIKY 
patří mezi odpad podléhající zpětnému odběru (Zákon 185/2001 Sb., §38), tudíž při nákupu nových pneumatik má prodejce povinnost odebrat stejný počet použitých. Pokud Vám přesto nějaké náhodou zůstanou - prosím nevyhazujte je do přírody, ale odevzdejte ve sběrném dvoře.

Všem, kteří třídí domovní odpad, tímto děkujeme !!!