Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Hřbitov Českobratrské církve evangelické

Hřbitov Církve českobratrské evangelické

na pokraji obce směrem na Brno

Na rozdíl od starodávného obecního hřbitova u kostela je evangelický hřbitov poměrně novější. Početná skupina evangelíků jej zbudovala na soukromém pozemku, který darovala rodina Otřísalova z části své zahrady. Nyní je hřbitov ve vlastnictví Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně I, má rozlohu 285 m2.

Hroby na původním starém hřbitově byly uspořádány podélně po celé šíři hřbitova. Podle projektu stavitele Ludvíka Teplého z roku 1939 byl hřbitov prodloužen, hroby přesunuty po obou stranách kolmo k ohradní zdi, uprostřed vznikla cesta, na jižní straně byla postavena márnice. Plocha hřbitova se zdvojnásobila, v prodloužené části se počítalo se 6 dětskými hroby. Podle nového uspořádání se začalo pohřbívat v roce 1940.

Hřbitov má celkem 21 protilehlých hrobových míst po obou stranách prostřední cesty. Dva hroby (č. 8 a 9) nemají náhrobní desky. Nejistý je původ hrobu číslo 10  - František a Vilém Tichý, oba s rokem úmrtí 1878, v matrice pohřbených nejsou zapsáni. Mimo hrobové místo jsou uloženy náhrobky Jindřicha Měšťana, zemřelého v roce 1919 a Marie Krupicové, zemřelé v roce 1950.

Nejstarší data na náhrobcích – narození:

Otřísal Václav / hrob číslo 17 / narozen 1847
Dostál Leopold / hrob číslo 15 / narozen 1873
Teplý František / hrob číslo 2 / narozen 1875
Fiala Josef / hrob číslo 12 / narozen 1876
Otřísal Teodor / hrob číslo 13 / narozen 1877

Nejstarší data na náhrobcích – úmrtí:

Fialová Božena / hrob číslo 2 / úmrtí 1930
Otřísalová Veronika / hrob číslo 17 / úmrtí 1933
Fiala Zdeněk, dítě / hrob číslo 12 / úmrtí 1938
Otřísal Gustav st. / hrob číslo 17 / úmrtí 1939
Otřísal Teodor / hrob číslo 13 / úmrtí 1942

Nejvíce let se dožili:

Otřísal Václav / hrob číslo 17 / 95 let
Tůmová Vlasta / hrob číslo 16 / 94 let
Teplá Alžběta / hrob číslo 2 / 94 let
Sýkora Václav / hrob číslo 18 / 92 let
Otřísal Emil / hrob číslo 13 / 92 let

Na náhrobcích je zapsáno 62 jmen, u 35 jmen jsou fotografie, viditelných uren na hrobech je 11, uložených ve hrobech 10.

Hroby zde má 15 rodin:

rodina Teplých - 6 hrobů s 18 zemřelými
rodina Fialova - 2 hroby s 9 zemřelými
rodina Otřísalova - 2 hroby se 7 zemřelými
ostatní rodiny po 1 hrobu

Příjmení, která již v obci zanikla: Krupica, Bureš, Vaněčková a Měšťan

Doplňující informace ke hřbitovu poskytla rodina Rybova z č. 171, která vede matriku pohřbených. V ní jsou navíc uvedeni další pohřbení, kteří nejsou napsáni na náhrobcích:

hrob číslo 5: Krejčí Milada / úmrtí v roce 1985 ve věku 64 let
hrob číslo 7: Bureš Jan, mlynář / úmrtí v roce 1944 ve věku 57 let
hrob číslo 7: Burešová Růžena / úmrtí v roce 1945 ve věku 62 let
hrob číslo 13: Otřísal Emil z Bratislavy / úmrtí v roce 1999 ve věku 92 let
hrob číslo 15: Krupicová Marie / úmrtí v roce 1950 ve věku 80 let

Dále jsou evidováni:
Teplý Alois, krejčí / úmrtí v roce 1928 ve věku 65 let
Teplý Alois, úředník / úmrtí v roce 1928 ve věku 23 let
Otřísalová Jindřiška / úmrtí v roce 1938 ve věku 27 let
Vaněčková Františka / úmrtí v roce 1942
německý vojín Walüch Heinrich - padl ve věku 16 let, pohřben 18. 4. 1945
dva vojíni Rudé armády - oběti při osvobozování obce - pohřbeni 25. 4.1945 vpravo u hřbitovní brány.

informace uvedl bývalý starosta a kronikář obce pan Josef Sedláček podle stavu k 31. 12. 2011


Níže je uveden seznam s čísly jednotlivých hrobů a jmény příslušných rodin.

Kliknutím na uvedená čísla zobrazíte snímky náhrobních kamenů
(stav k 27. 4. 2020)

V Z P O M Í N Á M E


01       Rodina Teplých

02       Rodina Teplých a Rybová

03       Rodina Teplých a Drahomíra Pavlíková

04       Rodina Fialova

05       Rodina Teplých a Jiřina Waldeková

06       Rodina Teplých

07       Josefa Teplá     

10       František a Vilém Tichý, Jindřich Měšťan

11       Rodina Škodákova

12       Rodina Fialova

13       Rodina Otřísalova a Jonášova

14       Rodina Rybova

15       Rodina Dostálova a Bednářova

16       Rodina Tůmova a Otřísalova

18       Rodina Sýkorova a Leopold Husák         

19       Rodina Hegerova a Švarcova

20       Rodina Blažkova

21       Rodina Kozákova

01 Teplých
01 Teplých

 
02 Rybova
02 Rybova

 
03 Teplých
03 Teplých

 
04 Fialova
04 Fialova

 
05 Teplých
05 Teplých

 
06 Teplých
06 Teplých

 
07 Josefa Teplá
07 Josefa Teplá

 
11 Škodákova
11 Škodákova

 
12 Fialova
12 Fialova

 
13 Otřísalova
13 Otřísalova

 
14 Rybova
14 Rybova

 
15 Dostálova
15 Dostálova

 
15b Marie Krupicová
15b Marie Krupicová

 
16 Otřísalova a Tumova
16 Otřísalova a Tumova

 
18 Sýkorova
18 Sýkorova

 
19 Hegerova a Švarcova
19 Hegerova a Švarcova

 
20 Blažkova
20 Blažkova

 
21 Kozákova
21 Kozákova