Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Obecní hřbitov

Římsko – katolický hřbitov v Žatčanech ve správě OÚ Žatčany

Hroby číslo 001 - 030 jsou umístěny v sektoru A
Hroby číslo 031 - 112 a 162 jsou umístěny v sektoru B
Hroby číslo 113 - 161 jsou umístěny v sektoru C

Starobylý hřbitov je součástí památkově chráněného kostela Nejsvětější Trojice. Je ohrazen neomítnutou kamennou zdí, koruna zdiva je z cihel, nároží zpevněná opěráky. Rozkládá se kolem celého kostela, podle slohového určení byl v nynější podobě zbudován jako barokní již v 18. století.  Svojí polohou a vzorně udržovanými hroby je považován za jeden z nejhezčích v okolí.

Na hřbitově je 161 hrobů. Náhrobky jsou většinou z umělého kamene, jen zřídka žulové. Z dřívějších dob se dochoval jeden kříž z vytesávaného kamene a 1 prostý kříž litinový. Hroby jsou většinou pokryty červenou cihlovou drtí, někdy drtí ze žuly.  Stále více pohřebních obřadů je vykonáváno zpopelněním.

Podle dochovaného zápisu společné zdravotní komise  z roku 1892 usilovaly obě obce o zřízení nového společného hřbitova na Nivách nebo na Odměrkách, ale obce se s majiteli na ceně pozemků nedohodly. V roce 1908 byl vypracován projekt na rozšíření stávajícího hřbitova směrem k dnešním fotbalovým kabinám, ani ten se neuskutečnil. Po 2. světové válce se znovu uvažovalo o novém hřbitově na Nivách. Nový návrh územního plánu obce z roku 2005 na přemístění hřbitova někam poblíž k Litavě zastupitelé neschválili.  Má se za to, že hroby budou postupně uvolňovat příbuzní, kteří v obci přímo nebydlí - je jich 26. Také stále se rozšiřující pohřby žehem nejsou na hrobová místa tak náročné. 

Naposledy byl vykopán nový hrob č. 162 rodiny Vágnerové v roce 1984 naproti vchodu na kůr.    

Ohradní zeď byla v roce 1938 opravena: byly odstraněny staré omítky, kamenné zdivo vyspárováno, cihelné stříšky očištěny a vyspravovány. Během času se některé části zídky sesouvaly, byly nutné dílčí opravy. Původně byla hlavní hřbitovní cesta zpevněna velkými kameny, v r. 1969 byla předlážděna žulovými kostkami a v r. 1986 dokončeno dláždění kolem celého kostela a hřbitov odvodněn. 

Nejstarší data na náhrobcích - narození:

Blaženka Bernard / hrob číslo 32 / narozen 1816
Fiala František / hrob číslo 91 / narozen 1837
Bínková Františka / hrob číslo 27 / narozena 1840
Fialová Kateřina / hrob číslo 91 / narozena 1845

Nejstarší data na náhrobcích - úmrtí:

Blaženka Bernard / hrob číslo 32 / úmrtí 1901
Fiala František / hrob číslo 91 / úmrtí 1902
Eliáš Jakub / hrob číslo 41 / úmrtí 1906
Fialová Kateřina / hrob číslo 91 / úmrtí 1915
Bínková Františka / hrob číslo 27 / úmrtí 1915

Nejvíce let se dožili:

Sedláčková Anežka / hrob číslo 146 / 97 let
Bínková Anna / hrob číslo 157 / 97 let
Lautrbach Vladimír / hrob číslo 004 / 96 let
Kalvodová Anežka / hrob číslo 120 / 93 let
Matoušková Marie / hrob číslo 126 / 93 let
Binková Filomena / hrob číslo 156 / 92 let
Hedrichová Klementina / hrob číslo 075 / 92 let
Martensová Františka / hrob číslo 063 / 92 let
Fialová Ludmila / hrob číslo 050 / 92 let
Bínek Josef / hrob číslo 157 / 91 let
Lautrbachová Božena / hrob číslo 004 / 91 let
Lejsková Františka / hrob číslo 049 / 91 let
Lozart František / hrob číslo 028 / 91 let
Kalvodová Pavla / hrob číslo 076 / 90 let

Nejvíce hrobů zde má:

rodina Fialova - 9 hrobů
rodina Sedláčkova - 8 hrobů
rodina Zezulova - 6 hrobů

Příjmení na náhrobcích, která již v obci zanikla:

Sehnal, Grolich, Hnilica, Gloza, Hofírek, Holánek, Vrbková, Chudáčková, Krejčířík, Přerovský, Borek, Staněk, Zelinková, Ohnišťě, Humpolíková, Blaženka, Dvořáková, Kubát, Eliáš, Kolaja, Zušťák, Knapec, Korbičková, Štěpánek, Tihelka, Mertens, Oharek, Suchánek, Bébar, Kloc, Škorpík, Švihlík, Rozprým, Holeček, Mayer, Hanuš, Podloucký, Matoušková, Kaplan, Formánek, Mandelík, Obročný, Křivánek, Springinsfeld, Peterková, Psota, Kraus, Černý, Zeman, Urbánek, celkem 51 příjmení.                          

Hřbitov má výměru 1805 m2, je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti v Žatčanech, provoz zajišťuje Obecní úřad v Žatčanech.

informace uvedl bývalý starosta a kronikář obce pan Josef Sedláček podle stavu k 31. 12. 2011


Níže je uveden seznam s čísly jednotlivých hrobů a jmény příslušných rodin.

Kliknutím na uvedená čísla zobrazíte snímky náhrobních kamenů
(stav k 25. 4. 2020)

V Z P O M Í N Á M E


001     Rodina Mašijova a Svobodova

002     Rodina Michlova a Sýkorova       

003     Kazimíra Herzánová

004     Rodina Lautrbachova a Rychlíkova

005     Rodina Kalvodova

006     Rodina Michlova

007     Rodina Krásova a Herzánova

008     Rodina Ondrůjova a Poláčkova

009     Rodina Kalvodova

010     Rodina Ryšánkova

011     Rodina Boříkova a Lili Tichá

012     Rodina Sedláčkova

013     Rodina Sedláčkova

014     Rodina Hnilicova

015     Rodina Glozova

016     Rodina Zezulova

017     Rodina Kalvodova

018     Rodina Buchtova

019     Rodina Andrlíkova

020     Rodina Lorencova  

021     Rodina Zezulova

022     Rodina Koutná

023     Rodina Holánkova

024     Rodina Podlouckých

025     Rodina Chudáčkova a Krejčiříkova

026     Rodina Zezulova, Přerovská a Trdá

027     Rodina Hájkova a Borkova

028     Rodina Lozartova a Jaroslav Staněk

029     Rodina Sedláčkova a Marie Zelinková

030     Rodina Sýkorova

031     Rodina Kalvodova    

032     Rodina Blaženkova

033     Rodina Krejčíříkova

034     Rodina Sekaninova a Poláčkova

035     Rodina Kubátova

036     Rodina Hegrova

037     Rodina Hegrova      

038     Rodina Rybova a Poláčkova

039     Rodina Zvolská a Krbílkova

040     Rodina Procházkova

041     Rodina Eliášova

042     Jiří Tomáš Kolaja

043     Rodina Fialova

044     Rodina Růžičkova, Hrubá a Rychlíkova

045     Rodina Poláčkova

046     Rodina Heinrichova

047     Rodina Osičkova     

048     Rodina Habigerova

049     Rodina Lejskova a Lauterbachova

050     Rodina Fialova a Zezulova

051     Rodina Bínkova

052     Rodina Fialova

053     Rodina Švehlova a Fialova           

054     Rodina Poláčkova

055     Rodina Matulova

056     Rodina Buchtova

057     Anežka Korbičková a František Rafaj     

058     Rodina Čumpova

059     Rodina Buchtova, Štěpánkova a Antonín Tihelka       

060     Rodina Lauterbachova a Horákova

061     Florián Černý    

062     Rodina Urbánkova

063     Rodina Mertensova

064     Rodina Opluštilova a Krejčí

065     Rodina Lorencova

066     Rodina Kroupova

067     Rodina Kalvodova

068     Rodina Richterova

069     Rodina Jamborova

070     Rodina Sedláčkova

071     Rodina Zapomělova

072     Rodina Floriánova

073     Rodina Stiborova a Krejčiříkova

074     P. Antonín Suchánek a P. František Bébar

075     Rodina Hedrichova

076     Rodina Kalvodova

077     Rodina Zapomělova a Klocova

078     Rodina Poláčkova

079     Rodina Osičkova a Vahalova      

080     Rodina Lorencova

081     Rodina Partykova

082     Rodina Husákova a Škorpíkova

083     Rodina Chmelíkova

084     Rodina Řihánkova

085     Rodina Fialova a Josef Florian

086     Rodina Klanicova

087     Rodina Jašova

088     Rodina Zachrdlova a Doubkova

089     Rodina Zezulova

090     Rodina Krejčíříkova a Fialova

091     zrušeno

092     Rodina Rozprýmova, Klíčova a Husákova

093     Rodina Hrouzkova a Sigmundova

094     Rodina Sýkorova a Emilie Lízalová

095     Rodina Zezulova a Buchtelova

096     Rodina Lengálova

097     Rodina Simandlova a Monika Soukupová        

098     Rodina Sedláčkova a Lejskova

099     Rodina Vrzalova

100     Rodina Holečkova a Lízalova

101     Rodina Urbánkova a Krejčích           

102     Rodina Mayerova

103     Rodina Lozartova

104     Rodina Veselá

105     Rodina Lozartova

106     Rodina Richterova a Kolářova

107     Rodina Adlerova     

108     Rodina Sýkorova

109     Rodina Lautrbachova

110     Rodina Fialova

111     Jitřenka Vahalová

112     Rodina Ondrůjova a Bínkova

113     Rodina Krejčích a Podlouckých

114     Rodina Simandlova a Tichá          

115     Rodina Severova

116     Rodina Simandlova

117     Rodina Matouškova

118     Rodina Králova a Chmelíkova

119     Rodina Rozprýmova a Kaplanova

120     Rodina Kalvodova, Ladislav Kheil a Marta Drbálková

121     Rodina Cejpkova

122     Rodina Herzánova, Formánkova a Zdeněk Lukš

123     Rodina Mandelíkova, Obročných a Podlouckých

124     Rodina Esendrova   

125     bez pomníku

126     Rodina Matouškova a Krejčíříkova

127     Rodina Křivánkova

128     Pavel Sedláček          

129     Rodina Sitařova a Josef Rudolecký

130     Rodina Vymazalova

131     Rodina Sýkorova

132     Rodina Sedláčkova

133     Rodina Halmova

134     Rodina Jílkova a Springinsfeldova

135     Rodina Blažkova

136     Rodina Floriánova a Křivá

137     Rodina Heinrichova        

138     Rodina Krejčí

139     zrušeno

140     Rodina Hemalova

141     Rodina Rychlíkova

142     Rodina Vágnerova a Šafránkova           

143     Rodina Krausova a Hlávkova

144     Rodina Dolákova

145     Rodina Králova

146     Rodina Zvolských a Sedláčkova

147     Rodina Chmelíkova a Simandlova

148     Rodina Mandelíkova

149     Rodina Chmelíkova

150     Rodina Lozartova    

151     Rodina Cabova     

152     Rodina Kolaříkova

153     Rodina Harvánkova

154     Rodina Buchtova

155     Rodina Fialova

156     Rodina Binkova

157     Rodina Bínkova

158     Rodina Hladkých

159     Rodina Lauterbachova

160     Rodina Klanicova a Zemanova

161     Rodina Osičkova

162     Rodina Vágnerova

 

Obecní hřbitov
Obecní hřbitov

 
001 Mašijova
001 Mašijova

 
002 Michlova
002 Michlova

 
003 Herzánova
003 Herzánova

 
004 Lautrbachova
004 Lautrbachova

 
005 Kalvodova
005 Kalvodova

 
006 Michlova
006 Michlova

 
007 Herzánova
007 Herzánova

 
008 Ondrůjova
008 Ondrůjova

 
009 Kalvodova
009 Kalvodova

 
011 Boříkova
011 Boříkova

 
012 Sedláčkova
012 Sedláčkova

 
013 Sedláčkova
013 Sedláčkova

 
014 Hnilicova
014 Hnilicova

 
015 Glozova
015 Glozova

 
016 Zezulova
016 Zezulova

 
017 Kalvodova
017 Kalvodova

 
018 Buchtova
018 Buchtova

 
019 Andrlíkova
019 Andrlíkova

 
020 Lorencova
020 Lorencova

 
021 Zezulova
021 Zezulova

 
022 Koutných
022 Koutných

 
023 Holánkova
023 Holánkova

 
024 Podlouckých
024 Podlouckých

 
025 Chudáčkova
025 Chudáčkova

 
026 Zezulova
026 Zezulova

 
027 Hájkova
027 Hájkova

 
028 Lozartova
028 Lozartova

 
029 Sedláčkova
029 Sedláčkova

 
030 Sýkorova
030 Sýkorova

 
031 Kalvodova
031 Kalvodova

 
032 Blaženkova
032 Blaženkova

 
033 Krejčiříkova
033 Krejčiříkova

 
034 Sekaninova
034 Sekaninova

 
035 Kubátova
035 Kubátova

 
036 Hegrova
036 Hegrova

 
037 Hegrova
037 Hegrova

 
038 Rybova
038 Rybova

 
039 Krbílkova
039 Krbílkova

 
040 Procházkova
040 Procházkova

 
041 Eliášova
041 Eliášova

 
042 Kolaja
042 Kolaja

 
044 Růžičkova
044 Růžičkova

 
045 Poláčkova
045 Poláčkova

 
046 Heinrichova
046 Heinrichova

 
047 Osičkova
047 Osičkova

 
048 Habigerova
048 Habigerova

 
049 Lejskova
049 Lejskova

 
050 Fialova
050 Fialova

 
051 Binkova
051 Binkova

 
052 Fialova
052 Fialova

 
053 Švehlova
053 Švehlova

 
054 Poláčkova
054 Poláčkova

 
055 Matulova
055 Matulova

 
056 Buchtova
056 Buchtova

 
057 Korbíčkova
057 Korbíčkova

 
058 Čumpova
058 Čumpova

 
059 Buchtova
059 Buchtova

 
060 Lauterbachova
060 Lauterbachova

 
061 Černý
061 Černý

 
062 Urbánkova
062 Urbánkova

 
010 Ryšánkova
010 Ryšánkova

 
063 Mertensova
063 Mertensova

 
043 Fialova
043 Fialova

 
064 Opluštilova
064 Opluštilova

 
065 Lorencova
065 Lorencova

 
066 Kroupova
066 Kroupova

 
067 Kalvodova
067 Kalvodova

 
068 Richterova
068 Richterova

 
069 Jamborova
069 Jamborova

 
070 Sedláčkova
070 Sedláčkova

 
071 Zapomělova
071 Zapomělova

 
072 Florianova
072 Florianova

 
073 Stiborova
073 Stiborova

 
074 Suchankova
074 Suchankova

 
075 Hedrichova
075 Hedrichova

 
076 Kalvodova
076 Kalvodova

 
077 Zapomělova
077 Zapomělova

 
078 Poláčkova
078 Poláčkova

 
079 Osičkova
079 Osičkova

 
080 Lorencova
080 Lorencova

 
081 Partykova
081 Partykova

 
082 Husákova a Škorpíkova
082 Husákova a Škorpíkova

 
083 Chmelíkova
083 Chmelíkova

 
084 Řihánkova
084 Řihánkova

 
085 Fialova
085 Fialova

 
086 Klanicova
086 Klanicova

 
087 Jašova
087 Jašova

 
088 Doubkova
088 Doubkova

 
089 Zezulova
089 Zezulova

 
090 Svobodova
090 Svobodova

 
091 Fialova
091 Fialova

 
092 Husákova
092 Husákova

 
093 Sigmundova
093 Sigmundova

 
094 Sýkorova
094 Sýkorova

 
095 Zezulova
095 Zezulova

 
096 Lengálova
096 Lengálova

 
097 Simandlova
097 Simandlova

 
098 Lejskova
098 Lejskova

 
099 Vrzalova
099 Vrzalova

 
100 Holečkova
100 Holečkova

 
101 Urbánkova
101 Urbánkova

 
102 Mayerova
102 Mayerova

 
103 Lozartova
103 Lozartova

 
104 Veselých
104 Veselých

 
105 Lozartova
105 Lozartova

 
106 Kolářova
106 Kolářova

 
107 Adlerova
107 Adlerova

 
108 Sýkorova
108 Sýkorova

 
109 Lautrbachova
109 Lautrbachova

 
110 Fialova
110 Fialova

 
111 Váhalova
111 Váhalova

 
112 Bínkova
112 Bínkova

 
113 Podlouckých
113 Podlouckých

 
114 Simandlova
114 Simandlova

 
115 Severova
115 Severova

 
116 Simandlova
116 Simandlova

 
117 Matouškova
117 Matouškova

 
118 Kralova
118 Kralova

 
119 Kaplanova
119 Kaplanova

 
120 Kalvodova
120 Kalvodova

 
121 Cejpkova
121 Cejpkova

 
122 Herzanova
122 Herzanova

 
123 Podlouckych
123 Podlouckych

 
124 Esenderova
124 Esenderova

 
126 Matouškova
126 Matouškova

 
127 Křivánkova
127 Křivánkova

 
128 Sedláčkova
128 Sedláčkova

 
129 Sitařova
129 Sitařova

 
130 Vymazalova
130 Vymazalova

 
131 Sýkorova
131 Sýkorova

 
132 Sedláčkova
132 Sedláčkova

 
133 Halmova
133 Halmova

 
134 Jílkova
134 Jílkova

 
135 Blažkova
135 Blažkova

 
136 Křivých
136 Křivých

 
137 Heinrichova
137 Heinrichova

 
138 Krejčí
138 Krejčí

 
139 Hemalova
139 Hemalova

 
140 Holečkova
140 Holečkova

 
141 Rychlíkova
141 Rychlíkova

 
142 Vágnerova
142 Vágnerova

 
143 Krausova
143 Krausova

 
144 Dolákova
144 Dolákova

 
145 Králova
145 Králova

 
146 Zvolských
146 Zvolských

 
147 Chmelíkova
147 Chmelíkova

 
148 Mandelíkova
148 Mandelíkova

 
149 Chmelíkova
149 Chmelíkova

 
150 Lozartova
150 Lozartova

 
151 Cabova
151 Cabova

 
152 Kolaříkova
152 Kolaříkova

 
153 Harvánkova
153 Harvánkova

 
154 Buchtova
154 Buchtova

 
155 Fialova
155 Fialova

 
156 Binkova
156 Binkova

 
157 Binkova
157 Binkova

 
158 Hladkých
158 Hladkých

 
159 Lauterbachova
159 Lauterbachova

 
160 Klanicova
160 Klanicova

 
161 Osičkova
161 Osičkova

 
162 Vágnerova
162 Vágnerova

 
140 Hemalova
140 Hemalova