Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Svatomartinské hody

Svatomartinské hody v Začanech

 První zmínka o obci Satcan (Žatčany) pochází z roku 1131. Již před rokem 1247 zde stál kostel a fara.

V historických písemnostech se připomíná r. 1247 kostel svatého Martina, odchod plebána Kunráta a znovuobsazení fary (plebán - středověký výraz pro venkovského faráře).

Roku 1345 byl v začanské farnosti svatého Martina farář Jan Stendal. R. 1351 je jmenován papežem Klementem VI. kanovníkem brněnským. 

R. 1573 je ves připojena ke statku Chrlice. Zasvěcení kostela svatému Martinovi se datuje do roku 1618. Toho roku byl kostel, po velké morové epidemii, zasvěcen Nejsvětější Trojici. 

I  po 400 letech slavíme hody na svatého Martina.


Svatý Martin se narodil  okolo roku 316 v Panonii v dnešním Maďarsku, jako syn tribuna římské armády. Také on spojil svůj život s armádou a stal se římským důstojníkem. Podle známé legendy uviděl svatý Martin před branami Amiensu neoblečeného žebráka.  Vzal svůj plášť, rozpůlil jej a půlku věnoval žebrákovi. V noci se mu ve snu zjevil Kristus Pán a měl na sobě polovinu pláště. Svatý Martin později vystupuje z armády a dává se pokřtít. Má velkou zásluhu na šíření křesťanství na francouzském venkově a s jeho působením jsou spojeny mnohé zázraky.

Roku 371 se stal biskupem v Tours. Úřad zpočátku nechtěl přijmout kvůli své pokoře a schoval se. Prozradilo ho však kejhání hus. Odtud pak pochází tradice pečené svatomartinské husy. Svatý Martin umírá v roce 397. Je jedním z prvních svatých, kteří nezemřeli mučednickou smrtí tzv. vyznavačů.

Svatý Martin bývá nejčastěji zobrazován jako voják dělící se s žebrákem o plášť nebo jako biskup s knihou, berlou popřípadě pohárem. Jeho atributy jsou kůň, žebrák, plášť, peníze, pohár, husa. 

Biskup svatý Martin z Tours je také patronem vinařů. 


Se svátkem svatého Martina je spojena také spousta lidových rčení a pranostik: 

Svatý Martin přijíždí na bílém koni.

Na svatého Martina kouřívá se z komína.

Radost Martina je hus a džbán vína.

O svatém Martině husa nejpěkněji zpívá.

Na Martina bývá dobrá peřina.

Autor: Jan Zezula