Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Výročí obce 2011

Na internetových stránkách obce se můžete podívat na 15 krátkých videonahrávek z oslavy 880 let od první písemné zmínky o naší obci, která se konala v neděli 2. října 2011.

Prvních 5 videonahrávek bylo pořízeno při slavnostní mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice, na 3 videonahrávkách Vám zazpívají žatčanští mužáci, na 5 videonahrávkách je zachyceno taneční vystoupení krojovaných dětí a mládeže, na 1 videonahrávce chlapci v krojích předvedou „kloboukovou“ a na poslední videonahrávce nám paní Renata Kleinová představuje žatčanský kroj.


Video č. 1: píseň "Králi, milost nám dej" (ze zpěvníku Koinonia č. 37) zpívaná žatčanskou farní scholou při slavnostní mši svaté:


Video č. 2: píseň "Zde jsem" (Here I Am To Worship) zpívaná žatčanskou farní scholou při slavnostní mši svaté:


Video č. 3: píseň "Mnogaja ljeta" zpívaná staroslověnsky žatčanskou farní scholou k narozeninám P.Oldřichovi Macíkovi:


Video č. 4: chvalozpěv "Bože, chválíme Tebe" (ve zpěvníku Kancionál pod č. 932) zpívaný při slavnostní mši svaté:


Video č. 5: chorál "Svatý Václave" (ve zpěvníku Kancionál pod č. 830) zpívaný na závěr slavnostní mše svaté:


Video č. 6: vystoupení žatčanského mužáckého sboru na návsi:


Video č. 7: taneční vystoupení malých dětí na návsi:


Video č. 8: taneční vystoupení starších dětí na návsi:


Video č. 9: vystoupení žatčanského mužáckého sboru na návsi:


Video č. 10: beseda - taneční vystoupení krojované mládeže na návsi:


Video č. 11: beseda - taneční vystoupení krojované mládeže na návsi:


Video č. 12: beseda - taneční vystoupení krojované mládeže na návsi:


Video č. 13: "klobouková":


Video č. 14: vystoupení žatčanského mužáckého sboru na návsi:


Video č. 15: představení žatčanského kroje: