Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Informace pro voliče k volbám do Evropského parlamentu

Informace pro voliče k volbám do Evropského parlamentu, které se budou konat dne 24. a 25. května 2019

1. Občané jiných členských států EU, kteří jsou vedeni ve správním obvodu Obecního úřadu Žatčany v evidenci obyvatel mohou na základě § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 62/2003 Sb. požádat na základě žádosti o zapsání do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

2. Dále občané jiných členských států, kteří jsou na základě své žádosti zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a chtějí hlasovat rovněž ve volbách do EU, musí projevit svou vůli hlasovat v těchto volbách tím, že podají u obecního úřadu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

U obou zmíněných postupů musí volič jiného členského státu EU požádat ve lhůtě do 16:00 hod. dne 14.4.2019.

Z uvedeného důvodu bude k dispozici dne 14. 4. 2019 do 16:00 hodin služba na telefonu 723 612 184, p. Horáková a 724 372 145, p. Jašová.

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Volič, který po 14.dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

  • Obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hod. dne 22.května 2019 nebo
  • Ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části / obvodu.