Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Informace o uskutečněném setkání rodičů k novému ŠVP

V sobotu 26. ledna 2019 proběhlo na obecním úřadě diskuzní setkání rodičů k novému školnímu vzdělávacímu programu Základní školy Žatčany. Setkání se zúčastnilo 13 rodičů. V úvodu setkání člen školské rady Jakub Tuček představil podněty k zaměření diskuze. Jan Binek, druhý ze zástupců obce ve školské radě, doplnil stručné informace ke školnímu vzdělávacímu programu (ŠVP). Následovala volná diskuze ke změnám v ŠVP, ale také k fungování žatčanské školy, k situaci v jiných školách či k závěrům České školní inspekce ke kvalitě vzdělávání v ČR. Hlavními diskutovanými tématy byl způsob hodnocení žáků, obsah vzdělávání, způsob výuky, domácí úkoly a fungování školy. Cílem setkání bylo vyjasnit si mezi rodiči přístupy k jednotlivým tématům, aby se usnadnila následná diskuze s pedagogickým sborem školy. Závěry ze setkání mají podobu podnětů pro další společné promýšlení budoucnosti žatčanské školy.

Zástupci obce a rodičů ve školské radě
Jakub Tuček
Jan Binek
Jana Rudolecká