Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Obec Sokolnice vyhlašuje výběrové řízení

Obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice

Veřejná výzva k přihlášení zájemců

Starosta obce Sokolnice vyhlašuje, v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.), výběrové řízení na obsazení funkčního místa:

Martikář / matrikářka - administrativní pracovník
(platová třída 9)
s místem výkonu Sokolnice, Telnice.
 
Bližší informace naleznete ZDE
Přihláška k výběrovému řízení ZDE

Rozsah vykonávané práce:

Komplexní výkon matriční agendy, provádění vidimace a legalizace, vedení pokladny a výběr správních poplatků, zajišťování agendy CZECHPOINT, příprava voleb, jednání s občany a úřady.

Předpokládaný nástup:

01.02.2019 - pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkošební dobou.

Požadavky:

vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitou
- základní orientace v obecních právních předpisech (zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
- schopnost analyticky  a koncepčně myslet
- dobré kominikační a organizační schopnosti
- samostatnost, flexibilirta, vysoké pracovní nasazení, ochota se dále vzdělávat
- zvláštní odborná způsobilost na úseku matriky výhodou (jinak absolvování do 18 měsíců od vzniku pracovního místa)
- zkouška dle ust.§ 14 odst. 1 písm. c) zákona 21/2006 Sb., o ověřování shody - výhodou
- řidičské oprávnění skupiny B a vlastní auto výhodou.

Další předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle § 4 zákona):

-  státní občanství České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem . trvalý pobyt v České republice
- věk minimálně 18 let
- způsobilost k právním  úkonům a bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky (dle § 7 odst. 4 zákona):

- název výběrového řízení
- jméno, příjmení, titul uchzeče
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefonní spojení a elektronický kontakt (e-mail, datová schránka)
- telefonní spojení
- prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutí osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutné připojit doklady (dle § 6 odst. 4 zákona):

- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- priginál, příp. ověřená kopie výpisu z evidence rejstříků trestů be starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady zašlete na adresu: Obecní úřad Sokolnice, Komenského 435, 664 59 Sokolnice, nebo předejte v úředních hodinách na podatelně úřadu, nejpozději do 30. listopadu 2018, v zalepené obálce označené nápisem NEOTVÍRAT - Výběrové řízení Matrikář/matrikářka - administrativní pracovník.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o místě, době a způsobu jednání před výběrovou komisí bude uchazečům zaslána včas elektronickou poštou. Upozorňujeme na nutnost uvedení adresy pro elektronickou komunikaci.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Mgr. Libor Beránek
starosta
Obec Sokolnice
664 52, okres Brno-venkov
 
Zveřejněno 7. 11. 2018