Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

MěÚ Židlochovice: výběrové řízení na pozici PRÁVNÍK

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE

Masarykova 100, 677 01 Židlochovice

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

Právník MěÚ Židlochovice – kancelář tajemníka  

Pracoviště: Městský úřad Židlochovice, kancelář tajemníka

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky:
  • VŠ magisterské vzdělání – obor právo
  • znalost zák. o obcích č. 128/2000 Sb., zák. o přestupcích č. 200/1990 Sb., správního řádu č. 500/2004 Sb., a zák.č.89/2012 občanský zákoník a dalších předpisů souvisejích s plněním úkolů města
  • praxe v zastupování v právních sporech a projednávání přestupků – výhodou
  • důslednost, přesnost a rozhodnost
  • samostatnost, spolehlivost a  vysoké pracovní nasazení
  • komunikativnost a zodpovědnost
  • uživatelská znalost práce s PC
  • morální bezúhonnost
  • řidičský průkaz sk. B
Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 v platném znění.
Nástup dle dohody.
 
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 31.10.2017 :
- písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, personální oddělení, Masarykova 100, 677 01 Židlochovice, obálku označte heslem „Výběrové řízení – právník MěÚ“
- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum možného nástupu, datum a podpis
 
K přihlášce nutno doložit:
- strukturovaný profesní životopis,
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- do přihlášky uveďte souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000Sb.
Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá Mgr. Ivana Kejřová, tajemnice MěÚ Židlochovice, tel. 547428720, mobil 604290303

V Židlochovicích dne 20. 9. 2017                                        Mgr. Ivana Kejřová, tajemnice MěÚ Židlochovice