Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Oznámení voleb do EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Žatčany podle § 32 odst. 2 zákona č. 63/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých zákonů oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

- v pátek dne 24. května 2019 v době od 14:00 do 22:00 hodin
- v sobotu 25. května 2019 v době od 8:00 do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v kanceláři obecního úřadu Žatčany č. 125

3. pro voliče přihlášené k trvalému pobytu.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit podle § 5 odst. 1, a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


Voliči, kteří ze závažných, zejména ze zdravotních důvodů, nemohou přijít k volbám a chtějí volit, se mohou přihlásit na obecní úřad nebo v průběhu voleb okrskové volební komisi. Ta je navštíví v sobotu dopoledne s přenosnou volební schránkou.


 

Zveřejnění výsledků voleb

Ihned po ukončení hlasování ve volbách do EP na území ČR, tj. v sobotu ve 14:00 hod., zahájí okrsková volební komise sčítání hlasů a výsledky hlasování předá Českému statistickému úřadu. Výsledek hlasování může být zveřejněn až po ukončení hlasování ve všech členských státech EU, tj. v neděli po 23. hodině.

Uvedené informace jsou v plném znění zveřejněny na úřední desce OÚ