Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pozvánka na PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY


Kulturní a sociální výbor Obecního zastupitelstva obce Žatčany

srdečně zve všechny žatčanské seniory na

P Ř E D V Á N O Č N Í    P O S E Z E N Í    P R O    S E N I O R Y

v sobotu 8. prosince 2018 od 15:30 hodin v žatčanské orlovně

Občerstvení zajištěno

Prosíme zájemce, aby se nahlásili v obchodě „U Březinů“ nejpozději do 4. 12. 2018