Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Skládka, kompostárna a ukládání bioodpadu

Občané mohou ukládat bioodpad na tato vyhrazená místa:

  • plocha u obecní skládky
  • plocha na Hranečníku za prvním topolem
  • kompostárna v areálu zemědělského družstva

Bioodpadem se rozumí tráva, zbytky rostlinného původu, listí a větve.

Kompostárna bude otevřena od pondělí do soboty od 8:00 do 18:00 hodin, přístup je zadní brankou od Zahrad a vjezdem ze Zahradnictví.

Upozorňujeme, že je ukončeno ukládání bioodpadu do vykopaných odpadních jam.

Skládka bude otevřena jedenkrát za 14 dní vždy v sudý týden v sobotu od 10:00 do 12:00 hodin