Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce

Svolávám 14. zasedání Zastupitelstva obce
na středu 20. listopadu 2019 v 19:00 hodin, 
zasedání se uskuteční v zasedací místnosti OÚ

Program: 
 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
 3. Diakonie Klobouky u Brna, Domov pro seniory Sokolnice – příspěvek
 4. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
 5. Návrh střednědobého výhledu na roky 2021 – 2023
 6. Obecně závazná vyhláška obce Žatčany č.1/2019, kterou se zrušuje OZV č. 2/2010
 7. Obecně závazná vyhláška obce Žatčany č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 8. Obecně závazná vyhláška obce Žatčany č.3/2019 o místním poplatku ze psů
 9. Obecně závazná vyhláška obce Žatčany č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 10. Smlouva o dílo – komunikace Kout
 11. Stavební dozor - komunikace Kout
 12. Novostavba RD na parcele 3851/5
 13. Nadstandardní spoje IDS JMK
 14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - stavba 103005107 Žatčany
 15. Vodné a stočné na rok 2020
 16. Změna plánu účetních odpisů školy na rok 2019
 17. Rozvojový výbor
 18. Různé                                                                                                                                                          
 
V Žatčanech 12. 11. 2019
Ing. František Poláček, starosta obce
 

Podle § 93 zákona o obcích 128/2000 Sb. jsou zasedání obecního zastupitelstva veřejná. 
Všichni jste srdečně zváni