Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce

Svolávám 8. zasedání Zastupitelstva obce
na středu 22. května 2019 v 19:00 hodin, 
zasedání se uskuteční v zasedací místnosti OÚ

Program: 
  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
  3. Účetní závěrka obce za rok 2018
  4. Závěrečný účet obce za rok 2018
  5. Žádost o příspěvek SDH
  6. Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s.
  7. Přípojka vody - pan Horáček
  8. Rozpočtové opatření
  9. Rozvojový výbor
  10. Různé
 
V Žatčanech 14. 5. 2019
Ing. František Poláček, starosta obce  
 

Podle § 93 zákona o obcích 128/2000 Sb. jsou zasedání obecního zastupitelstva veřejná. 
Všichni jste srdečně zváni