Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce

Svolávám 12. zasedání Zastupitelstva obce
na středu 18. září 2019 v 19:00 hodin, 
zasedání se uskuteční v zasedací místnosti OÚ

Program: 
  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení předchozího zasedání ZO
  3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy 2018/2019
  4. Prodej pozemků
  5. Pronájem pozemků
  6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
  7. Příspěvek na česla ČOV Měnín
  8. Rozpočtové opatření
  9. Různé
 
V Žatčanech 10. 9. 2019
Ing. František Poláček, starosta obce  
 
enlightened Pozvánka v pdf formátu ZDE
 

Podle § 93 zákona o obcích 128/2000 Sb. jsou zasedání obecního zastupitelstva veřejná. 
Všichni jste srdečně zváni