Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Poplatky za rok 2018

Úvodní stránka > Obecní úřad > Informace občanům > Poplatky za rok 2018 >

Obecní poplatky na rok 2018 se vybírají jednorázově v hotovosti na Obecním úřadě Žatčany od 20. března 2018 v následující úřední hodiny:

pondělí a středa:  8:00 – 12:00   13:00 – 17:00 hodin

Poplatky lze uhradit také převodním příkazem nebo složenkou na účet obce 9320641/0100, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo domu poplatníka.

Poplatky jsou splatné do 31. 5. 2018.

1.) POPLATEK ZA SBĚR A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ:

400,- Kč/rok za osobu, která je zde hlášena k trvalému pobytu

400,- Kč/rok za cizince, který má v obci trvalý nebo přechodný pobyt delší než 90 dnů

400,- Kč/rok za každou nemovitost, ve které není nikdo trvale hlášen k pobytu (od poplatku jsou osvobozeni ti, kteří vlastní takovou nemovitost a mají v obci Žatčany zároveň trvalý pobyt). 

100,- Kč/rok za děti do 15 let (sleva platí ještě v tom roce, kdy dosáhnou 15 let). Děti narozené v průběhu roku 2018 jsou pro tento rok osvobozeny.

2.) POPLATEK ZA PSA:

50,- Kč/rok za jednoho psa. Platí se od stáří 3 měsíců, psa je nutné osobně přihlásit na OÚ. V případě změny ve vlastnictví psa je třeba i tuto skutečnost nahlásit na Obecní úřad osobně.

3.) POPLATEK ZA PROVOZ KABELOVÉ TELEVIZE:

360,- Kč/4 měsíce Poplatek je do 30. 4. 2018 (tj. 90,- Kč/měsíc), od května lze uzavřít smlouvu s novým provozovatelem.


Placení poplatků v roce 2018 je uloženo také ZDE  v pdf formátu